Covid-19 tác động đến ngành ngân hàng ra sao?

Covid-19 tác động đến ngành ngân hàng ra sao?

Viện Đào tạo & Nghiên cứu BIDV vừa có báo cáo đánh giá sơ bộ tác động của dịch Covid-19 đến kinh tế thế giới và Việt Nam, trong đó có lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Theo báo cáo, dịch bệnh Covid-19 sẽ tác động đến ngành ngân hàng ở 3 khía cạnh quan trọng. Thứ nhất là cầu tín dụng giảm do nhu cầu tín dụng của các doanh nghiệp, hộ gia đình thấp hơn, đặc biệt là trong quý I và quý II. Tác động thứ hai là tiềm ẩn nợ xấu tăng, khi các doanh nghiệp, hộ gia đình chịu tác động tiêu cực từ dịch bệnh, dẫn đến hoạt động sản xuất - kinh doanh gặp khó khăn. Thứ ba là nhu cầu giao dịch qua ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt tăng do một số khách hàng ngại tiếp xúc. 

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) có phương án tổ chức kinh doanh phù hợp, không ảnh hưởng đến khách hàng, xem xét giảm lãi suất, giãn nợ cho các doanh nghiệp, hộ gia đình chịu nhiều ảnh hưởng, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Các TCTD cũng đang chủ động, tích cực thực hiện và một số TCTD đã công bố giảm lãi suất hoặc có các gói hỗ trợ tín dụng cũng như tư vấn, thông tin đến khách hàng về dịch bệnh và phòng ngừa.

Quảng cáo

Trong kịch bản cơ sở, đối với lĩnh vực tài chính - ngân hàng, trong quý I, dịch Covid-19 làm giảm nhu cầu tiêu dùng, giảm giao dịch ngoại thương, hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp và hộ gia đình (nhất là trong các lĩnh vực nêu trên) bị suy giảm…

Qua đây, các hoạt động, giao dịch tài chính - ngân hàng giảm khoảng 1% và khiến GDP giảm 0,05 điểm phần trăm. Từ quý II đến cuối năm, các tác động từ dịch Covid-19 với lĩnh vực này sẽ tăng dần do có độ trễ, khiến GDP giảm 0,08 điểm phần trăm trong quý II và GDP giảm 0,11 điểm phần trăm cả năm. 

Trong kịch bản tích cực, dịch vụ tài chính - ngân hàng - bảo hiểm quý I và quý II giảm nhẹ 1%, cả năm giảm 0,5%. Trong kịch bản tiêu cực, nhóm này sẽ giảm nhẹ 1% và 1,5% trong 2 quý đầu tiên, và giảm 0,5% so với đầu năm. 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phương án này đã được ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank, UPCoM: KLB) phê duyệt vào cuối tháng 4 vừa qua.

Thứ ba, 15/06/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia