CTCP Đầu tư tài chính, Thương mại Dịch vụ Fico công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

CTCP Đầu tư tài chính, Thương mại Dịch vụ Fico công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

CTCP Đầu tư tài chính, Thương mại Dịch vụ Fico vừa công bố báo cáo kiểm toán đối với Báo cáo tài chính do Cty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực hiện.

CTCP Đầu tư tài chính, Thương mại Dịch vụ Fico công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

CTCP Đầu tư tài chính, Thương mại Dịch vụ Fico công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
Toàn văn báo cáo kiểm toán được Công ty đăng tải đầy đủ tại website: www.fico.net.vn

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia