CTCP Vật tư – TKV bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn

CTCP Vật tư – TKV bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn

Quyết định xử phạt của Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nêu rõ Công ty cổ phần Vật tư -TKV bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định số 399/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Vật tư -TKV (địa chỉ: Tổ 1, Khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) do công bố thông tin không đúng thời hạn.

Quyết định xử phạt nêu rõ, Công ty cổ phần Vật tư -TKV bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Quảng cáo

Cụ thể, công ty này công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu sau: thông tin về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 19/11/2019; Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2019 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm 2018; thông báo ngày 15/4/2020 về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và công văn gia hạn gửi Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh;

BCTC quý 1/2020; tài liệu ĐHĐCĐ họp thường niên năm 2020; Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 04/5/2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty ban hành ngày 04/5/2020; từ nhiệm ông Trần Minh Nghĩa - ủy viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/11/2020, bổ nhiệm ông Phạm Văn Hiền – Phó giám đốc Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả tham gia thành viên HĐQT kể từ ngày 01/11/2020, bổ nhiệm ông Tạ Quang Tuấn – Giám đốc Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư –TKV từ ngày 01/11/2020 theo Nghị quyết số 24/20/NQ-HĐQT-MTS ngày 31/10/2020; Nghị quyết HĐQT số 04/2021 về việc thông qua chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và bổ nhiệm ông Hoàng Kiên, phụ trách quản lý công ty;

Thông tin về việc tạm hoãn nộp BCTC kiểm toán năm 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; BCTC quý 4/2019; BCTC quý 2,3 và 4/2020; BCTC quý 1/2021; công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu sau: BCTC quý 1, 3/2020; thông tin về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 19/11/2019; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 04/5/2020).

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra các quyết định xử phạt hành chính hai nhà đầu tư cá nhân là bà Tạ Thị Dinh và bà Lê Phương Mai với tổng số tiền là 170 triệu đồng.

Thứ sáu, 02/12/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia