Đà Nẵng thông qua Đề án hợp nhất 3 Văn phòng ĐBQH, HĐND và UBND

Đà Nẵng thông qua Đề án hợp nhất 3 Văn phòng ĐBQH, HĐND và UBND

HĐND TP. Đà Nẵng đã biểu quyết thống nhất thông qua Đề án hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Đà Nẵng.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND TP Đà Nẵng có 11 phòng, ban chuyên môn trực thuộc; trong đó, gồm 9 phòng, ban theo Nghị quyết số 580/2018/NQ-UBTVQH14 và 2 phòng chuyên môn theo nhu cầu thực tế của địa phương (gọi tắt là Văn phòng hợp nhất).

Cụ thể, Văn phòng hợp nhất có Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng cùng lãnh đạo các phòng chức năng. Trong giai đoạn mới thành lập, số lượng Phó Chánh Văn phòng có thể không vượt quá số lượng lãnh đạo Văn phòng hiện có của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND TP trước khi hợp nhất ( lãnh đạo các Văn phòng hiện có 8 người).

Khi thành lập và đi vào hoạt động, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND TP. Đà Nẵng có trách nhiệm xây dựng phương án, lộ trình sắp xếp đến năm 2020 đảm bảo số lượng cấp phó theo quy định chung.

Tổng chỉ tiêu xác định đối với Văn phòng hợp nhất là 151 chỉ tiêu (123 biên chế công chức, 28 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, không giao lao động hành chính).

Quảng cáo

Theo phương án giải quyết, bên cạnh những cá nhân có đơn xin thôi việc, cá nhân nghỉ hưu theo chế độ, Chánh Văn phòng hợp nhất có trách nhiệm xem xét giải quyết, xử lý theo quy định hiện hành; có phương án trình UBND TP xem xét bố trí sang các Sở theo phân cấp quản lý…

Việc thí điểm hợp nhất 3 văn phòng đoàn ĐBQH, HĐND, UBND sẽ kéo dài từ 1/1/2019-31/12/2019 tại 10 tỉnh, thành phố.

Theo đó, số lượng dự kiến đưa vào thực hiện thí điểm gồm: Bắc Kạn, Đà Nẵng, Hà Giang, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Thái Bình, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Tiền Giang. Ngoài ra khuyến khích các tỉnh, thành phố còn lại tiếp tục tham gia thực hiện theo mô hình thí điểm hợp nhất.

Theo đánh giá của Văn phòng Quốc hội, văn phòng chung sau khi được thành lập sẽ tương đối độc lập trong công tác tham mưu phục vụ hoạt động của từng chủ thể: Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân để tránh tình trạng vừa tham mưu triển khai thực hiện, vừa tham mưu giám sát việc triển khai thực hiện cùng một nội dung.

>> Đà Nẵng công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Có thể bạn quan tâm

Sáng ngày 25/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì họp Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình dịch bệnh và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Thứ bảy, 25/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia