Dabaco nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lên HoSE

Dabaco nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lên HoSE

Sở GDCK Tp. HCM (HoSE) thông báo nhận hồ sơ đăng ký niêm yết 91 triệu cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Dabaco, mã: DBC).

Việc nộp hồ sơ niêm yết nằm trong lộ trình đưa cổ phiếu DBC lên sàn HoSE của Dabaco, sau khi được cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên 2019. Theo đó Dabaco đăng ký niêm yết gần 91,1 triệu cổ phiếu, tương ứng toàn bộ khối lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

Chủ tịch Dabaco, ông Nguyễn Như So từng chia sẻ trước đây do có thông tin sáp nhập hai sở (HoSE và HNX) nên công ty chưa thực hiện chuyển sàn. Nhưng quá trình này kéo dài, Dabaco quyết định sẽ chuyển niêm yết cổ phiếu sang sàn HoSE trong năm nay.

Dabaco cũng dự kiến triển khai tăng vốn theo 3 phương án gồm phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi và phát hành trái phiếu theo Nghị quyết ĐHCĐ 2017 (huy động dự kiến 1.000 tỷ đồng).

Về kết quả kinh doanh, năm 2018 mặc dù vẫn chịu ảnh hưởng từ đợt khủng hoảng giá lợn kéo dài từ năm 2017 đến đầu năm 2018, tuy nhiên từ quý II, và sang quý III ngành chăn nuôi đã có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ.

Quảng cáo

Tổng doanh thu năm 2018 đạt 10.209 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với năm 2017 và vượt 10% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 393 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ và vượt 40% chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 360 tỷ đồng, tăng trưởng 80% so với lợi nhuận đạt được năm 2017 và vượt 46% kế hoạch năm. 

Với kết quả đạt được, HĐQT công ty đề xuất chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%. Danh sách cổ đông được chốt ngày 16/4 vừa qua.

Ngoài ra HĐQT công ty cũng dự kiến trình phương án chia cổ tức bổ sung năm 2018 tỷ lệ 5%. Nếu được thông qua, Dabaco sẽ phát hành thêm khoảng 45,55 triệu cổ phiếu mới từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sở hữu và sử dụng của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018.

Như vậy Dabaco sẽ phát hành thêm hơn 8,28 triệu cổ phiếu trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 82,8 tỷ đồng.

Năm 2019, tập đoàn đặt kế hoạch doanh thu 10.401 tỷ đồng và lãi trước thuế 405 tỷ đồng, tăng lần lượt 53% và 3% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến 356 tỷ đồng, trong đó lãi từ sản xuất kinh doanh chính 306 tỷ đồng và lãi từ lĩnh vực khác 50 tỷ đồng. Tập đoàn phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 15% trong 2019, trong đó 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

 >> Tập đoàn Dabaco bị phạt hơn 400 triệu đồng

Có thể bạn quan tâm

Theo văn bản mới phát hành, Bộ Tài chính đề nghị doanh nghiệp ưu tiên sử dụng mọi nguồn lực của chính doanh nghiệp để thực hiện đúng các cam kết với nhà đầu tư khi phát hành trái phiếu.

Thứ ba, 29/11/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia