Đắk Nông đề xuất thu hồi 3.000 ha đất để làm 235 dự án trong năm 2022

Đắk Nông đề xuất thu hồi 3.000 ha đất để làm 235 dự án trong năm 2022

Trong năm 2022, tổng số dự án cần thu hồi đất đăng ký thực hiện là 235 dự án; trong đó, có 65 dự án đăng ký mới với tổng diện tích gần 1.400ha.

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử đụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn năm 2022.

Cụ thể, tổng số dự án cần thu hồi đất đăng ký thực hiện trong năm 2022 là 235 dự án; trong đó, có 65 dự án đăng ký mới với tổng diện tích gần 1.400ha và 170 dự án chuyển tiếp sang năm 2022 với tổng diện tích gần 3.000ha.

Theo đó, tổng số dự án cần thu hồi đất đăng ký thực hiện trong năm 2022 là 235 dự án; trong đó, có 65 dự án đăng ký mới với tổng diện tích gần 1.400ha và 170 dự án chuyển tiếp sang năm 2022 với tổng diện tích gần 3.000ha.

Quảng cáo

Các dự án đăng ký mới có diện tích đất dự kiến thu hồi lớn bao gồm: Dự án khu đô thị mới lửa và nước Đắk R’tih (thành phố Gia Nghĩa) với hơn 750ha; Dự án khu đô thị mới thung lũng xanh Nghĩa Phú, dự án khu đô thị mới cửa ngõ Nghĩa Phú (đều tại thành phố Gia Nghĩa) với tổng diện tích hơn 90ha và một số dự án tái định cư cho dân bị thu hồi đất khai thác bô xít tại huyện Đắk R’Lấp với tổng diện tích hơn 45ha…

Bên cạnh đó, còn có các dự án chuyển tiếp có diện tích đất dự kiến thu hồi lớn gồm: Dự án khu công nghiệp Nhân Cơ 2 (huyện Đắk R’Lấp) hơn 400ha; Dự án hồ bùn sau tuyển rửa quặng cửa Nhà máy Alumin Nhân Cơ (huyện Đắk R’Lấp) hơn 200ha và một số dự án đô thị mới tại các phường Nghĩa Thành, Nghĩa Trung, Nghĩa Tân, Nghĩa Phú (thành phố Gia Nghĩa) với tổng diện tích hơn 450ha…

Theo tờ trình của UBND tỉnh Đắk Nông, danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn ngân sách Trung ương; kế hoạch mở mới các dự án năm 2022 từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách địa phương; các dự án vốn chuyên ngành, các dự án kêu gọi đầu tư đã có chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp…

Trong năm 2021, tỉnh Đắk Nông có 270 dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; trong đó, có 172 công trình, dự án đã và đang thực hiện, chiếm tỷ lệ gần 64%; 75 dự án chưa thực hiện và xin chuyển tiếp sang năm 2022; và 23 dự án không thực hiện, xin hủy bỏ.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia