Đảm bảo ổn định tỷ giá và thanh khoản ngân hàng

Đảm bảo ổn định tỷ giá và thanh khoản ngân hàng

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2016, trong đó chỉ đạo tập trung về điều hành ngân hàng, không tăng giá dịch vụ y tế, giảm phí trạm BOT, xử lý trục

Đánh giá bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung khắc phục khó khăn, khai thác tối đa tiềm năng, phát huy thế mạnh của từng ngành, lĩnh vực… quyết tâm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Nhất là các giải pháp bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2016, và chủ động chuẩn bị kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Đối với hệ thống ngân hàng, Chính phủ chỉ đạo phải đảm bảo ổn định tỷ giá và thanh khoản của hệ thống. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận tín dụng với lãi suất hợp lý.

Ngân hàng Nhà nước kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng; theo dõi sát diễn biến nợ xấu, có giải pháp kiềm chế nợ xấu mới phát sinh, bảo đảm ổn định tỷ giá và thanh khoản của hệ thống ngân hàng, đặc biệt là dịp cuối năm.

Với các ngân hàng bị mua lại bắt buộc và các ngân hàng yếu kém phải quản lý chặt chẽ hoạt động, bảo đảm an toàn hệ thống.

Quảng cáo

Nhiệm vụ kiểm soát lạm phát cơ bản, tạo điều kiện để kiểm soát lạm phát chung. Khẩn trương hoàn thành Đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 và các đề án, phương án xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém.

Để đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh theo phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công.

Trong đó rà soát cụ thể từng tiêu chí, chỉ số do Ngân hàng Thế giới và Diễn đàn kinh tế thế giới công bố xếp hạng năm 2016; phân tích, giải trình về các chỉ số bị xuống hạng và các chỉ số còn ở mức thấp. Trên cơ sở đó, có kế hoạch, giải pháp cụ thể để cải thiện thứ hạng trong năm 2017, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ KH&ĐT để báo cáo Thủ tướng trong tháng 11 năm 2016. Đồng thời, chuẩn bị Hội nghị toàn quốc về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…

Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 để trình tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương tổ chức vào tháng 12/2016.

Bộ này cũng phải tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ dự kiến phương án điều chuyển kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2016, kiên quyết không bố trí kế hoạch vốn năm 2017 đối với các dự án đến hết tháng 9/2016 giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2016, trừ trường hợp có lý do khách quan… Đồng thời, đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài từ các tập đoàn kinh tế đa quốc gia, các doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Hải Hà

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, gia tăng tiện tích cho khách hàng, đặc biệt là trong thời gian giãn cách, HDBank triển khai chương trình Khách hàng thân thiết HDBank Loyalty – giao dịch trực tuyến, tích lũy điểm đổi quà.

Thứ ba, 27/07/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia