Đất Xanh Services bơm 362 tỷ đồng vào 5 công ty con

CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, MCK: DXS) đã công bố Nghị quyết thông qua việc góp vốn thành lập công ty con và thông qua việc góp vốn bổ sung vào các công ty thành viên.

Theo đó, CTCP Đầu tư và Dịch vụ Bất động sản Tây Nam được thành lập với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, Đất Xanh sở hữu 51% với giá trị vốn góp 10,2 tỷ đồng. Trụ sở dự kiến của công ty mới sẽ ở Tiền Giang.

Quảng cáo

Đại diện phần vốn góp của DXS sẽ là ông Võ Bảo Toàn và ông Nguyễn Hoàng Đức, mỗi người sẽ đại diện 50% vốn góp của DXS. Về việc bổ sung vốn cho các công ty thành viên, DXS sẽ bổ sung vào 5 công ty. Được bổ sung vốn nhiều nhất đó là CTCP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc với 190,5 tỷ đồng vốn góp. Tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ mới của DXS là 63,5%.

Đứng thứ 2 là CTCP Đất Xanh Miền Trung với 132 tỷ đồng vốn góp, theo đó, DXS sẽ sở hữu 55% trên vốn điều lệ mới. Tiếp theo là CTCP Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Miền Tây, DXS bổ sung 24,4 tỷ đồng và sở hữu 55% trên vốn điều lệ mới. Đứng thứ 4, CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh Nam Trung Bộ được DXS bổ sung 11,6 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của DXS trên vốn điều lệ mới là 71% Được bổ sung ít vốn nhất à công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Đông với chỉ 3,48 tỷ. DXS sẽ sở hữu 61% trên vốn điều lệ mới.

Tổng vốn góp bổ sung thêm vào 5 doanh nghiệp kể trên sẽ là gần 362 tỷ đồng.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia