Đẩy nhanh cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trong năm 2018

Đẩy nhanh cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trong năm 2018

"Bộ Xây dựng tiếp tục đôn đốc, kiểm tra thực hiện đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ xuống cấp, gây nguy hiểm, quá niên hạn sử dụng tại các đô thị, đặc biệt là tại Hà Nội và TP.HC

Cụ thể, theo kế hoạch, trong năm 2018, Bộ Xây dựng sẽ triển khai Đề án “Đánh giá tình hình, dự báo xu hướng, đề xuất các giải pháp thị trường, cơ chế chính sách quản lý để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh”.

Bộ Xây dựng đánh giá, Đề án là cơ sở dữ liệu quan trọng để nắm bắt tình hình, diễn biến thị trường, từ đó đề xuất các giải pháp bảo đảm kiểm soát và thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật về nhà ở, thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc.

Đặc biệt, Đề án chú trọng nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, giải pháp để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội tại khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp; cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nhà cho thuê, nhà ở giá thấp; kiểm soát chặt chẽ việc quy hoạch và khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội.

Quảng cáo

Đồng thời sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, trọng tâm là hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị; Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong năm 2017, thị trường bất động sản cơ bản được kiểm soát, tiếp tục tăng trưởng, chưa có dấu hiệu bất thường, cực đoan lớn.

Tổng số dự án bất động sản đang triển khai là 3.077 dự án với vốn đầu tư khoảng 3,3 triệu tỷ đồng, sử dụng 79.943ha đất. Trong đó, có 300 dự án có quy mô lớn (có diện tích đô thị trên 50 ha, đất nông thôn trên 100 ha, tổng mức đầu tư trên 3.000 tỷ đồng, quy mô căn hộ trên 1.500 căn)…

>> Hà Nội lập Ban chỉ đạo về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

 

Có thể bạn quan tâm

Ông Michael Lohscheller sẽ làm việc tại Việt Nam, trực tiếp quản lý và điều hành các thị trường của VinFast hiện nay, bao gồm Việt Nam, Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Hà Lan.

Thứ ba, 27/07/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia