Đề xuất báo cáo Chính phủ về tương lai nợ xấu đột biến để có chính sách riêng hỗ trợ

Đề xuất báo cáo Chính phủ về tương lai nợ xấu đột biến để có chính sách riêng hỗ trợ

Hiệp hội ngân hàng đề nghị NHNN báo cáo thực trạng các doanh nghiệp và TCTD ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và tương lai nợ xấu tăng đột biến.

Trong đề xuất, góp ý dự thảo Thông tư 01 sửa đổi, Hiệp hội Ngân hàng đề xuất Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nên báo cáo Chính phủ thực trạng các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng (TCTD) ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh kèm theo trong tương lai nợ xấu sẽ tăng đột biến, từ đó đề nghị Chính phủ ban hành một Nghị quyết riêng về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và TCTD bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Quảng cáo

Trường hợp NHNN căn cứ vào nghị quyết chung của Chính phủ để ban hành Thông tư liên quan đến các khoản nợ tiềm ẩn nợ xấu trong tương lai, thực chất là nợ dưới chuẩn nhưng không bị phân loại nhóm nợ cao hơn, hiệp hội cho rằng nên quy định mang tính an toàn hệ thống (loại dự thu, trích dự phòng rủi ro 3 năm). Các nội dung khác để các TCTD tự quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật, vì không ai hiểu khách hàng bằng chính ngân hàng.

Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, tương lai xảy ra nợ xấu toàn hệ thống, việc ban hành chi tiết trong thông tư không có lợi cho cơ quan ban hành chính sách, vì không phải lỗi chủ quan của TCTD (do dịch bệnh). Do đó, NHNN nên xây dựng thông tư nhằm quản lý mang tính an toàn hệ thống theo Luật NHNN, còn lại để TCTD chịu trách nhiệm theo các Luật: Các TCTD, dân sự, doanh nghiệp… Hiệp hội cho rằng chắc chắn trong tương lai nợ xấu sẽ tăng rất cao, các TCTD ngày càng khó khăn kể cả khó khăn về thanh khoản...

Hiệp hội Ngân hàng cũng cho rằng việc áp dụng 3 thông tư (gồm Thông tư 01, Thông tư 03 và Thông tư sửa đổi sắp tới) với nội dung cơ cấu nợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ có nhiều bất cập, khó khăn và có thể gây ra rủi ro pháp lý cho các chủ thể tham gia vào quá trình cơ cấu nợ. Vì vậy, khi sửa đổi thông tư, NHNN cần ngắn gọn, dễ hiểu, chỉ sửa nội dung chính, còn các nội dung khác không nên thay đổi hoặc chép lại nội dung Thông tư cũ, các nội dung khác theo nguyên tắc của Thông tư trước.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia