Đến cuối năm, ngân hàng cho doanh nghiệp Hà Nội vay khoảng 550.000 tỷ đồng

Đến cuối năm, ngân hàng cho doanh nghiệp Hà Nội vay khoảng 550.000 tỷ đồng

Tính đến 31/12/2019, dự báo dư nợ cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội ước đạt 545.100 tỷ đồng.

Theo các kế hoạch triển khai từ đầu năm đến nay, nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn có tốc độ tăng trưởng tốt, đảm bảo cân đối đủ để thực hiện cấp tín dụng và chấp hành các quy định của pháp luật về tỷ lệ đảm bảo an toàn. Dự kiến đến 31/12/2019, tổng nguồn vốn huy động đạt 3,5 triệu tỷ đồng, tăng 13,06% so với 31/12/2018.

Trong đó, tiền gửi tiết kiệm tăng 14,2%, tiền gửi thanh toán tăng 13,33%, tiền gửi bằng VND tăng 15,77%, và tiền gửi bằng ngoại tệ tăng 1,31% so với 31/12/2018. Nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, khách hàng, nhu cầu đầu tư khác cũng như đảm bảo thanh khoản của các TCTD.

Quảng cáo

Dự kiến đến 31/12/2019, tổng dư nợ dự kiến đạt 2,1 triệu tỷ đồng, tăng 9,41% so với cuối năm 2018. Trong đó, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 1,8 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 89,42% tổng dư nợ và tăng 14,25% so với 31/12/2018. Dư nợ bằng VND tăng 13,98%; dư nợ bằng ngoại tệ tăng 4,6% so với cuối năm 2018.

Dư nợ cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đến 31/12/2019 đạt 545.100 tỷ đồng. Lãi suất cho vay phổ biến 6-7%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn, 8-9%/năm đối với các khoản vay trung và dài hạn. Đặc biệt, một số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ưu tiên và có xếp hạng tín dụng tốt vay vốn các NHTM lớn được hưởng lãi suất ưu đãi thấp hơn.

 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Với thực trạng tài chính như hiện tại và nhu cầu vốn tự có để đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định, nhu cầu tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại Nhà nước theo Chính phủ là rất cấp thiết.

Thứ hai, 18/10/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia