ĐH thường niên bất thành, ĐHCĐ bất thường của Eximbank cũng bị huỷ

ĐH thường niên bất thành, ĐHCĐ bất thường của Eximbank cũng bị huỷ

Tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ có 51,92% trong khi tỷ lệ theo quy định là 65% nên đại hội cổ đông bất thường của Eximbank chiều ngày 30/6 cũng bị huỷ.

Chiều ngày 30/6, Eximbank tiến hành đại hội cổ đông (ĐHCĐ) bất thường, nhưng đến 2h30 tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ có 51,92% nên buộc phải hủy đại hội, vì theo quy định ĐHCĐ bất thường tỷ lệ cổ đông tham dự phải đủ 65%.

Sở dĩ Eximbank phải tiến hành ĐHCĐ bất thường do năm 2019 ngân hàng chưa thể tiến hành thành công ĐHCĐ thường niên và nhiều lần phải hủy. 

Trước đó, cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) nắm 15% vốn tại Eximbank, SMBC đã nhiều lần đề xuất tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để bàn về một số vấn đề của ngânhàng nhưng chưa được giải quyết. 

Quảng cáo

Ngày 26/08/2019, SMBC đã có văn bản yêu cầu Eximbank tổ chức ĐHCĐ bất thường để xem xét cắt giảm quy mô HĐQT và việc từ chức của ông Yasuhiro Saitoh khỏi vị trí Thành viên HĐQT Eximbank cùng tất cả các vị trí thuộc các Ủy ban của HĐQT.

Sáng ngày 30/6, Eximbank cũng phải huỷ phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 do tỷ lệ cổ phần tham dự chỉ đạt 17,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo đó, căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank, ông Trần Ngọc Dũng –Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã tuyên bố đại hội không đủ điều kiện tiến hành.

ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2020 sẽ được triệu tập lần thứ 2 theo quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank. Hội đồng Quản trị Eximbank sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể theo trình tự thủ tục triệu tập được pháp luật quy định.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ngày 16/6, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa công bố nâng hạn mức tài trợ thương mại cho SeABank lên 30 triệu USD, đồng thời tiếp tục cấp hạn mức 5 triệu USD vay tuần hoàn với kỳ hạn 6 tháng.

Thứ sáu, 18/06/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia