ĐHCĐ Chứng khoán Bảo Việt: Mục tiêu lợi nhuận 116 tỷ đồng, chia cổ tức 8%

ĐHCĐ Chứng khoán Bảo Việt: Mục tiêu lợi nhuận 116 tỷ đồng, chia cổ tức 8%

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã thông qua kế hoạch doanh thu năm nay đạt 661 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 116 tỷ đồng. BVSC sẽ chia cổ tức năm qua với tỉ lệ 8% bằng tiền mặt.

Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 20/4, ông Nguyễn Hồng Tuấn, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Bảo Việt trình bày báo cáo đánh giá của HĐQT về việc triển khai Nghị quyết ĐH thường niên 2020 như việc thành lập các Ủy ban trực thuộc, báo cáo về tình hình phân phối lợi nhuận cũng như báo cáo thù lao.

Báo cáo về hoạt động kinh doanh, ông Nhữ Đình Hòa – thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc BVSC cho biết, tổng doanh thu của năm 2020 đạt 594,46 tỷ đồng, hoàn thành 123% kế hoạch và bằng 105% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 132,38 tỷ đồng và lãi sau thuế 105,03 tỷ đồng, hoàn thành 115% kế hoạch đề ra.

Với lợi nhuận tăng trưởng khả quan, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau: trích 5% lợi nhuận cho các quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ; chia cổ tức 8% bằng tiền mặt và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi cho NLĐ với tỷ lệ 5%. Lợi nhuận để lại bổ sung nguồn vốn kinh doanh là 31,1 tỷ đồng, tăng 60% so với kế hoạch đề ra.

Quảng cáo

Một nội dung quan trọng tại Đại hội là các cổ đông thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 11Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cũng như trình Đại hội thông qua Quy chế hoạt động của HĐQTBan Kiểm soát. Đây là các văn bản pháp lý quan trọng liên quan tới quản trị công ty, tuân thủ quy định tại Luật Chứng khoán 2019, Nghị định số 155/2020 hướng dẫn Luật CK 2019.

Tại phần thảo luận, các cổ đông đã chất vấn về kế hoạch tăng vốn, việc tham gia thị trường phái sinh, về thị phần môi giới... cũng như kế hoạch kinh doanh 2021.

Lãnh đạo BVSC cho biết, thị trường chứng khoán diễn biến sôi động nên năm 2021, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 661 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thực hiện là 116 tỷ đồng, tăng lần lượt 11% và 10% so với cùng kỳ 2020.

Kết thúc Đại hội, các cổ đông đã thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2021 với tỷ lệ phiếu tán thành đạt 100%.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt 85 triệu đồng đồng đối với Chứng khoán Tiên Phong do không công bố thông tin và Chứng khoán Phố Wall do cho vay margin vượt hạn mức với số tiền phạt 85 triệu đồng.

Chủ nhật, 16/01/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia