Điều tra, thống kê hơn 700.000 doanh nghệp Việt trong năm 2019

Điều tra, thống kê hơn 700.000 doanh nghệp Việt trong năm 2019

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, hơn 700.000 doanh nghiệp trên cả nước sẽ bước vào cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2019 nhằm phục vụ các thông tin cơ bản trong "Sách Trắng doanh nghiệp Việt Nam năm

Tổng cục Thống kê sẽ tổ chức điều tra theo ba phương án, thu thập trực tiếp bằng cách điều tra viên phỏng vấn trực tiếp kế toán trưởng, cán bộ kế toán hoặc thống kê của doanh nghiệp về nội dung điều tra và ghi vào phiếu điều tra.

Phương pháp thu thập thông tin gián tiếp thông qua việc cán bộ kế toán của doanh nghiệp tự điền các thông tin vào phiếu điều tra để gửi cho cơ quan điều tra.

Quảng cáo

Phương pháp thu thập thông tin cũng được thực hiện qua internet, doanh nghiệp lấy các phiếu ở website của Tổng cục Thống kê và trực tiếp ghi các nội dung và gửi cho đơn vị thống kê trên địa bàn.

Được biết, theo kế hoạch, tháng 10/2019 sẽ công bố kết quả tổng hợp nhanh điều tra doanh nghiệp; Ngày 13/10/2019, đúng ngày Doanh nhân Việt Nam sẽ công bố Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương; tháng 12/2019, công bố kết quả đầy đủ điều tra doanh nghiệp và "Sách Trắng doanh nghiệp Việt Nam" năm 2019.

Điểm mới cơ bản của điều tra doanh nghiệp năm 2019 là thu thập thông tin đánh giá thực trạng về công nghiệp hỗ trợ trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo; và dịch vụ Logictics.

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia