Dự cảm xuân 2018: “Lạc quan” và “cải cách”

Dự cảm xuân 2018: “Lạc quan” và “cải cách”

Đây là nhận định về triển vọng của nền kinh tế năm 2018 của PGS. TS. Nguyễn Hồng Sơn - Phó Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chi

Năm 2017 là năm Việt Nam đạt được nhiều chỉ tiêu đã đề ra, tiêu biểu là tăng trưởng kinh tế vượt mục tiêu và đạt mức 6,81%. Đặc biệt, cách thức tăng trưởng cũng đã bắt đầu có những thay đổi nhất định theo chiều hướng tích cực: tỷ lệ đóng góp của các nhân tố mang tính truyền thống giảm (như từ khai thác tài nguyên), năng suất tổng hợp các nhân tố tăng, chỉ số đổi mới sáng tạo và môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện...

Thành công này là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ Đảng, Quốc hội cho tới Chính phủ và cộng đồng DN (DN). Trong năm 2017, nhiều Nghị quyết quan trọng về kinh tế đã được ban hành; nhiều Luật mới (hoặc sửa đổi, điều chỉnh) đã được thông qua; nhiều giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách DN nhà nước, thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, khuyến khích sáng tạo và khởi nghiệp, đẩy mạnh hội nhập quốc tế... đã được thực hiện. Những nỗ lực đó còn được trợ giúp thêm bởi những tác động tích cực từ sự phát triển của nền kinh tế thế giới.

Đây là một bước ngoặt rất quan trọng. Bởi vì, sự thành công này đã bước đầu chặn được đà suy giảm trong tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế và tạo được niềm tin cho thị trường và xã hội về nỗ lực của cả hệ thống chính trị và triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế trong tương lai.

Mục tiêu Lớn: Tăng Trưởng GDP 6,7%

Trong Nghị quyết 01 về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, Chính phủ đã đưa ra mục tiêu tăng trưởng là 6,7%, mức cao nhất trong khung chỉ tiêu mà Quốc hội đặt ra (6,5-6,7%). Điều này thể hiện quyết tâm cao của Chính phủ trong duy trì tốc độ tăng trưởng, làm cơ sở để giải quyết các vấn đề kinh tế-xã hội khác và tạo đà phát triển kinh tế trong trung và dài hạn.

Tuy nhiên, việc đạt được, thậm chí vượt chỉ tiêu này phụ thuộc nhiều vào tốc độ đổi mới và cải cách nền kinh tế. Môi trường kinh tế vĩ mô ổn định (tỷ lệ tăng trưởng trên 6%, lạm phát ở mức dưới 5%, cán cân tài khoản vẵng lai ở mức tối ưu, tỷ giá hối đoái ổn định... kéo dài trong 3 năm liên tiếp: 2016, 2017 và dự báo cho năm 2018) là điều kiện rất thuận lợi để đẩy mạnh cải cách và đổi mới.

Thêm vào đó, phân bổ tối ưu và sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng không chỉ trong năm 2018 và trong những năm tiếp theo. Ngoài ra, Chính phủ cũng cần tạo dựng các cơ chế phù hợp để quản trị được các rủi ro (thắt chặt tài chính hoặc tiền tệ ở một số nước lớn và khu vực như Mỹ, Eu; xu hướng bảo hộ thương mại của Mỹ; tình hình chính trị-quân sự căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên...) và giảm thiểu các tác động tiêu cực của các cú sốc bất ngờ xảy ra trong quá trình hội nhập hay biến đổi khí hậu.

4 nhóm giải pháp phát triển kinh tế tư nhân...

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được đặt ra trong Nghị quyết 01 năm 2018 của Chính phủ là phát triển mạnh công nghiệp, trọng tâm là các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp phục vụ nông nghiệp; công nghiệp hỗ trợ gắn với liên kết chuỗi giá trị của các tập đoàn đa quốc gia. Trong bối cảnh các DN thuộc khu vực kinh tế tư nhân còn rất nhỏ về quy mô và có nhiều hạn chế về năng lực, đây thực sự là thách thức lớn nhưng đồng thời cũng là cơ hội cho khu vực này. Để khu vực kinh tế tư nhân có thể nắm bắt được cơ hội, vượt qua được thách thức và trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, có bốn nhóm giải pháp lớn cần thực hiện.

Quảng cáo

Trước tiên, cần phải xóa bỏ các rào cản đối với sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là các rào cản đối với môi trường kinh doanh như khả năng tiếp cận thị trường, khả năng tiếp cận nguồn lực, khả năng tiếp cận thông tin và các chi phí không chính thức; giảm chi phí kinh doanh, chi phí tuân thủ...

Thứ hai, tạo dựng các nền tảng cơ bản để khu vực kinh tế tư nhân có thể phát triển bền vững, trong đó trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược và một loạt các giải pháp: xây dựng chiến lược công nghiệp mới, đặt trọng tâm vào khu vực kinh tế tư nhân, gắn với đổi mới và sáng tạo cũng như cải cách hành chính công, xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính...

Thứ ba, cần có cơ chế, chính sách đặc thù cho từng nhóm đối tượng DN: DN lớn cần phải định hướng phát triển theo hướng quốc tế hóa, gắn nhiều với đổi mới sáng tạo, gắn nhiều hơn với xuất khẩu, với xu hướng của cuộc cách mạng 4.0; DN nhỏ và vừa phải liên kết được với nhau và gắn kết được với các DN lớn, DN đầu tư trực tiếp nước ngoài và nâng cao được năng lực quản trị; các DN khởi nghiệp, DN đổi mới sáng tạo cần có được hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, có điều kiện thuận lợi nhất để tiếp cận được nguồn đầu tư từ các quỹ đầu tư mạo hiểm; các DN hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn cần ứng dụng được công nghệ cao và hoạt động trên quy mô lớn; các hộ kinh doanh được chuyển đổi sang DN không phải bằng các chính sách hành chính mà bằng các kích thích kinh tế thông qua việc giảm các chi phí không chính thức, chi phí tuân thủ và hỗ trợ nâng cao năng lực, khả năng cạnh tranh...

"Thể chế tốt sẽ làm cho thị trường hoạt động hiệu quả, đảm bảo Nhà nước thực hiện đúng và đủ vai trò của mình cũng như phối hợp hiệu quả với thị trường trong phân bổ nguồn lực.

Đổi mới thể chế và mục tiêu "hoá hổ"

Việt Nam được Tạp chí Forbes đánh giá có thể trở thành con hổ thứ 5 của Châu á. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã bày tỏ mong muốn đưa Việt Nam trở thành con hổ kinh tế mới của Châu á. Có thể khẳng định ngay rằng đây là một khát vọng đúng đắn và là yếu tố tiên quyết bởi nếu không có khát vọng sẽ không có hành động và nếu không có hành động thì sẽ không có gì cả.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đặt ra còn rất, rất nhiều việc cần phải làm nhưng việc đầu tiên cần làm là đạt được sự đồng thuận và quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng DN và xã hội. khi có sự đồng thuận và quyết tâm cao thì Nhà nước, thị trường và xã hội mới làm tốt được vai trò của riêng mình và cùng phối hợp tốt được với nhau để đạt được mục tiêu chung. Trong tất cả những việc còn lại cần phải làm thì cải cách và đổi mới thể chế, đặc biệt là thể chế kinh tế thị trường đóng vai trò quyết định.

Thể chế tốt sẽ làm cho thị trường hoạt động hiệu quả, đảm bảo Nhà nước thực hiện đúng và đủ vai trò của mình cũng như phối hợp hiệu quả với thị trường trong phân bổ nguồn lực. Thể chế tốt cũng giúp cho xã hội giám sát cả thị trường và Nhà nước trong thực hiện chức năng của mình cũng như giám sát sự phối hợp của Nhà nước và thị trường, giúp khắc phục tình trạng “chủ nghĩa thị trường thân hữu”.

Lạc quan và cải cách 

“Lạc quan” và “cải cách” sẽ là những từ khóa của tăng trưởng của kinh tế Việt Nam năm 2018. Tuy nhiên, để “lạc quan” có thể trở thành hiện thực cần đẩy mạnh cải cách và đổi mới nền kinh tế, đặc biệt là cải cách thể chế, trong đó trọng tâm là thể chế kinh tế thị trường; phân bổ có hiệu quả nguồn lực nhà nước; cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh; khuyến khích sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp... Với những gì Đảng, Quốc hội và Chính phủ đang thực hiện, hy vọng niềm tin của thị trường sẽ được củng cố và các mục tiêu đặt ra sẽ được thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia