Duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu YEG

Duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu YEG

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông tin sẽ tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu YEG của Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông tin sẽ tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu YEG của Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1

Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu YEG sau khi có báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 của công ty.

Trước đó, ngày 5/4/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đã quyết định chuyển cổ phiếu cổ phiếu YEG của Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát do: lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2019 là -385,33 tỷ đồng.

Quảng cáo

Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -181,59 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -219,28 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020.

Đến ngày 20/09/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đã nhận được báo cáo tài chính hợp nhất hợp nhất soát xét bán niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng năm 2021 là -196,92 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2021 là -184,08 tỷ đồng.

Trong trường hợp lỗ kéo dài hết năm 2021, cổ phiếu YEG sẽ phải xuống giao dịch tại sàn UPCoM trong thời gian tới.

Chỉ trong nửa đầu năm nay, Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 đã bán vốn tại 5 công ty con. Tại thời điểm 30/6, công ty còn sở hữu 18 công ty con và 6 công ty liên kết.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Với việc sở hữu hơn 5,16 triệu cổ phiếu HDB, CTCP Địa ốc Phú Long dự kiến thu về hơn 120 tỷ đồng. Nhiều khả năng số cổ phiếu này sẽ được chuyển nhượng nội bộ cho Tổng Giám đốc Sovico theo phương thức thoả thuận.

Thứ hai, 25/10/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia