EVF báo lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2022 tăng 27%

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (HOSE, MCK: EVF) vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 với lợi nhuận trước thuế 234.5 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự trong 6 tháng đầu năm 2022 của EVF tăng trưởng mạnh 48% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 1,203.6 tỷ đồng. EVF đạt thu nhập lãi thuần 524.9 tỷ đồng tăng 47%.

Tuy nhiên, EVF lỗ hoạt động dịch vụ 2.9 tỷ đồng; lỗ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư 35.1 tỷ đồng và lãi từ hoạt động khác 127.5 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp này là 234.5 tỷ đồng. Do chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 142 tỷ đồng, thấp hơn 133 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021.

EVF
Vốn điều lệ của EVF tăng từ 3,047 tỷ đồng lên 3,244 tỷ đồng
Quảng cáo

Tại kỳ họp Đại hội cổ đông năm 2022, EVF đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2022 là 452.8 tỷ đồng, như vậy, EVF đã đạt 51.7% kế hoạch mục tiêu lợi nhuận trước thuế đặt ra. 

Lợi nhuận sau thuế đạt 164 tỷ đồng, tăng 10.8% so với cùng kỳ năm 2021 và lãi cơ bản trên một cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm là 471 đồng. Trong kỳ, ghi nhận 25.4 tỷ đồng chi phí thuế TNDN hoãn lại. EVF giải thích đây là khoản thuế TNDN hoãn lại phát sinh do các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế.

Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của EVF ghi nhận hơn 36,070 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2021. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 20%, đạt 20,218 tỷ đồng.

Về nguồn vốn huy động, tiền gửi của khách hàng 6 tháng đầu năm là 4,584.1 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với thực hiện 2021. Việc huy động nguồn được tập trung vào phát hành giấy tờ có giá, đạt 8,610 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, EVF đã thực hiện việc tăng vốn điều lệ bằng việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn phân chia lợi nhuận năm 2020. Theo đó, vốn điều lệ tăng từ 3,047 tỷ đồng lên 3,244 tỷ đồng và tổng vốn chủ sở hữu của EVF đạt 4,132 tỷ đồng tại thời điểm 30/6/2022.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội khẳng định website chính thức của SGDCK Hà Nội có tên miền duy nhất là www.hnx.vn và SGDCK Hà Nội không tổ chức giao dịch chứng khoán trực tiếp với nhà đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào.

Thứ hai, 08/08/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia