Gần 668 ha đất nông nghiệp của TP. Tuy Hòa được chuyển sang đất phi nông nghiệp

Gần 668 ha đất nông nghiệp của TP. Tuy Hòa được chuyển sang đất phi nông nghiệp

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của TP. Tuy Hòa.

Theo quyết định, sẽ chuyển gần 668 ha đất nông nghiệp của thành phố sang đất phi nông nghiệp, chuyển gần 97 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

Quảng cáo

Theo quyết định của UBND tỉnh Phú Yên, diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2020 theo kế hoạch là hơn 11.000 ha. Trong đó, đất nông nghiệp hơn 5.900 ha, đất phi nông nghiệp hơn 5.000 ha, đất chưa sử dụng gần 310 ha.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng có kế hoạch thu hồi các loại đất trên địa bàn TP. Tuy Hòa, với diện tích hơn 900 ha, trong đó đất nông nghiệp gần 668 ha, đất phi nông nghiệp 269 ha.

UBND tỉnh yêu cầu TP.Tuy Hòa quản lý, sử dụng đất theo đúng kế hoạch, nhất là khu vực sẽ thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP về công tác lập điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn TP Thủ Đức.

Thứ bảy, 19/06/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia