Giai đoạn 2021 – 2025, Hải Phòng dự chi hơn 2.300 tỷ đồng xây 67 công viên cấp phường

Giai đoạn 2021 – 2025, Hải Phòng dự chi hơn 2.300 tỷ đồng xây 67 công viên cấp phường

Trong giai đoạn 2021 - 2025, TP. Hải Phòng dự kiến sẽ đầu tư xây dựng các công viên cây xanh cấp phường trên địa bàn 7 quận với tổng số 67 công viên, vườn hoa với diện tích khoảng 52,3ha

Vừa qua, ngày 25/3, ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng chủ trì cuộc họp về đề án xây dựng công viên tại các phường; đề án xây dựng công viên cấp thành phố; tiến độ triển khai thực hiện Dự án đường Đông Khê 2.

Theo đề xuất của UBND các quận, giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến sẽ đầu tư xây dựng các công viên cây xanh cấp phường trên địa bàn 7 quận với tổng số 67 công viên, vườn hoa với diện tích khoảng 52,3ha, tổng mức đầu tư theo các quận đề xuất khoảng 2.305 tỷ đồng.

Trong đó: Năm 2021 - 2022: 17 công viên, vườn hoa với diện tích khoảng 15,97ha, tổng mức đầu tư khoảng 557 tỷ đồng. Giai đoạn 2022 - 2025: 50 công viên, vườn hoa với diện tích khoảng 26,37ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.747 tỷ đồng.

Sau khi báo cáo UBND thành phố lựa chọn, Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo 41 công viên, vườn hoa cấp phường với tổng diện tích khoảng 33,74ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.169 tỷ đồng. Cụ thể: Năm 2021: 14 công viên, vườn hoa với diện tích khoảng 14,24ha, tổng mức đầu tư khoảng 444 tỷ đồng. Giai đoạn 2020 - 2025: 27 công viên, vườn hoa với diện tích khoảng 19,5ha, tổng mức đầu tư khoảng 725,33 tỷ đồng.

Về Đề án xây dựng công viên cấp thành phố, Sở Xây dựng đề xuất Đề án chỉnh trang đô thị giai đoạn 2021 - 2025 trong đó đề xuất đến năm 2025 dự kiến xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo sửa chữa 65 công viên vườn hoa (hơn 1 ha) trên địa bàn các quận và thị trấn thuộc địa bàn các huyện với tổng diện tích khoảng 2.135 ha.

Quảng cáo

Tổng mức đầu tư khoảng 9.497 tỷ đồng nhằm phục vụ nhân dân và chỉnh trang đô thị (một số công viên trước mắt trồng cây xanh). Trong đó, năm 2021 – 2022 Sở đề xuất 12 công viên vườn hoa với diện tích khoảng 70 ha, tổng mức khoảng 668 tỷ. Giai đoạn 2022 - 2025, đề xuất 53 công viên vườn hoa với diện tích khoảng 2.065 ha, tổng mức khoảng 8.800 tỷ.

Sở Xây dựng cũng đang phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức lập Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư đối với 2 Dự án đầu tư xây dựng công viên cây xanh nút giao Nam Cầu Bính và Dự án cải tạo, chỉnh trang công viên Đầm vuông Đồ Sơn, báo cáo UBND thành phố xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy và trình HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư.

Qua nghe báo cáo và ý kiến, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nêu rõ, Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đã hoạch định đường lối phát triển của thành phố và xác định rõ ưu tiên, tập trung cho chỉnh trang, hiện đại hóa, mở rộng không gian đô thị thành phố.

Đối với xây dựng công viên tại các phường, các địa phương xác định rõ đây là nhu cầu cần thiết của nhân dân cũng là điều kiện để đáp ứng được tiêu chuẩn đô thị văn minh hiện đại. Đồng thời đề nghị các ngành, địa phương tập trung cao khảo sát, tính toán, cân nhắc cụ thể các địa điểm xây dựng, nếu có thể mở rộng được địa điểm nào thì mở rộng thêm, tùy tình hình thực tiễn địa phương, phải chú ý chất lượng, không chạy theo số lượng, bảo đảm đạt các yêu cầu đề ra phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của người dân. Cùng với đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân đồng tình, ủng hộ.

Đối với tuyến đường Đông Khê 2, Bí thư Thành ủy đề nghị đẩy nhanh tiến độ công tác thi công cũng như giải phóng mặt bằng, phấn đấu khánh thành vào cuối năm 2021.

 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có công văn gửi các sở ngành, địa phương tiếp tục triển khai việc chấn chỉnh hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp và đấu giá quyền sử dụng đất.

Thứ tư, 06/07/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia