Giải pháp triển khai cơ chế đặc thù ở TP.HCM vẫn thiếu tính đột phá

Giải pháp triển khai cơ chế đặc thù ở TP.HCM vẫn thiếu tính đột phá

Ngày 23/2, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị cán bộ Thành phố quán triệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 24/10/2017 và thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/ 2017 về thí điểm cơ c

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có gần 1.200 đại biểu, gồm các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ cao cấp Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh nghỉ hưu trên địa bàn thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện; báo cáo viên, văn nghệ sỹ tiêu biểu... 

Triển khai, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 24/10/2017 về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và Nghị quyết số 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh Kết luận số 21 đã khẳng định sự đúng đắn của Nghị quyết số 16. 

Bộ Chính trị đánh giá Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đã quán triệt, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của thành phố đối với cả nước.

Cụ thể, trong giai đoạn 2011-2015, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố tăng bình quân 9,6%/năm, gấp 1,63 lần bình quân cả nước, cao hơn chỉ tiêu Nghị quyết 16 đề ra (1,5 lần). Thành phố đóng góp bình quân 27% tổng thu ngân sách quốc gia và gần 21% GDP cả nước. 

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Thành ủy và chính quyền thành phố còn chậm, chưa đủ quyết liệt, chưa tạo được bước đột phá phát huy tiềm năng, lợi thế cho sự phát triển của thành phố. Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2016 không đạt kế hoạch, tăng trưởng công nghiệp nói chung và hầu hết các ngành trọng yếu và truyền thống đều giảm. 

Quảng cáo

Chủ trương cho thí điểm các giải pháp và chính sách phù hợp với đặc thù của thành phố tuy đã được triển khai bước đầu nhưng chưa được quan tâm đúng mức, thiếu tính đột phá, kết quả chưa rõ nét; chưa thực hiện được chủ trương tiếp tục phân cấp nhiều hơn cho thành phố; cơ chế vùng còn bất cập...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết Kết luận 21 yêu cầu Đảng bộ Thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết số 16 đã đề ra, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ thành phố. Việc thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố phải đặt trong tổng thể chung của cả nước, vì sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và của cả vùng, cả nước.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết trong năm 2018, thành phố tập trung thực hiện 7 chương trình đột phá của Thành phố cùng với Nghị quyết số 54 của Quốc hội và Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh. 

Với đột phá về thể chế (Nghị quyết số 54) dẫn tới tạo đột phá về phương thức và huy động các nguồn lực để Thành phố phát triển. Để làm được phải có đột phá trong công tác quản lý, đánh giá, sử dụng cán bộ. 

Cùng với đó, công tác truyền thông phải đồng bộ, tạo được sự tự tin về sáng tạo, khả năng đóng góp của Thành phố đối với cả nước. 

Tại hội nghị, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã khái quát, trao đổi cụ thể nhiều nội dung liên quan của Kết luận số 21-KL/TW và Nghị quyết số 54/2017/QH14, đồng thời triển khai các Nghị quyết, kế hoạch liên quan của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong việc triển khai thực hiện nghị quyết 54 của Quốc hội.

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Hơn 18 tháng sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu, một số quốc gia đã quyết định rằng đến lúc cần phải mở cửa và áp dụng mô hình “sống chung với Covid-19”.

Thứ tư, 22/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia