Giãn lộ trình giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đến năm 2019

Giãn lộ trình giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đến năm 2019

Dự thảo Thông tư 36 sửa đổi quy định tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đối với các tổ chức tín dụng là 45% vào năm 2018, và 40% vào năm 2019 thay vì năm 2018 như hiện nay.

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đóng góp xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014. Sau 3 năm thực hiện, đến nay thông tư này đang bộc lộ một số điểm chưa phù hợp, cần sửa đổi.

Trước đó, NHNN đã một lần sửa đổi một số điều của Thông tư 36, thay thế bằng Thông tư 06/2016/TT-NHNN hồi tháng 5/2016. Trong đó, có sửa đổi quy định các giới hạn, tỷ lệ an toàn trong hoạt động của các TCTD về tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn và hệ số rủi ro đối với một số lĩnh vực.

Lần sửa đổi này, NHNN đề xuất giãn lộ trình giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, cụ thể, tỷ lệ này sẽ ở giảm từ mức 60% hiện tại xuống 45% vào năm 2018 và giảm về 40% vào năm 2019 đối với Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tức sẽ lùi 2 năm so với quy định tại Thông tư 36.

Theo NHNN, việc điều chỉnh này là dựa trên cơ sở đánh giá tác động số liệu giám sát của NHNN và số liệu kinh tế vĩ mô, tình hình kinh tế các tháng đầu năm 2017, định hướng điều hành chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ trong những tháng cuối năm theo hướng mở rộng hạn mức tín dụng cho vay trung dài hạn của các tổ chức tín dụng.

Quảng cáo

Ngoài ra, với các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia các chương trình, dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, việc xác định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn cũng có đặc thù riêng.

Tại dự thảo sửa đổi Thông tư 36, sẽ có điều chỉnh nâng hệ số rủi ro ở 3 nhóm chính. 

Cụ thể, tài sản có là trái phiếu do DATC phát hành có hệ số rủi ro 20% thay vì 0% trước đó. Như vậy, trái phiếu do DATC phát hành cũng sẽ được đối xử tương tự trái phiếu VAMC khi tính tổng tài sản có rủi ro.

Cùng đó, khoản phải đòi TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (NHNNg) khác hoặc do TCTD, chi nhánh NHNN khác bảo lãnh thanh toán được nâng hệ số rủi ro từ 20% lên 50% để dần tiếp cận với quy định tại Thông tư 41.

Ngoài ra, cũng để tiệm cận Thông tư 41, hệ số rủi ro các khoản phải đòi đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW giảm từ 20% xuống 0%.

>> Hạn chế cấp vốn tín dụng đầu tư cổ phiếu ngân hàng

Có thể bạn quan tâm

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm nay đạt 3.095 tỷ đồng, tăng 86,5% so với cùng kỳ và hoàn thành 50% kế hoạch cả năm.

Chủ nhật, 01/08/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia