Hà Nội: 235 dự án hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác đến hết năm nay

Hà Nội: 235 dự án hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác đến hết năm nay

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 đã được cập nhật, điều chỉnh tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 4/12/2018, tổng mức vốn đầu t

Về thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, đến hết năm 2018, tỷ lệ giải ngân dự kiến đạt 43,16% tổng mức kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cập nhật, điều chỉnh tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 4/12/2018 (Nghị quyết số 08).

Các dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp Thành phố: Giải ngân 36.783 tỷ đồng, đạt 46,6% tổng mức kế hoạch đầu tư công trung hạn được cập nhật, điều chỉnh tại NQ số 08 (Trong đó: Công trình trọng điểm đạt 40,5% ). Hết năm 2018, hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng 198 công trình.

Các dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp Thành phố, đến hết 2018 có 664 dự án, 235 dự án hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng (gồm 21 danh mục dự án ngân sách thành phố hoàn ứng cho các quận đã triển khai thực hiện và hoàn thành). Có 82 dự án từ năm 2018 chuyển tiếp thực hiện năm 2019 (trong đó 12 dự án sử dụng nguồn vốn kế hoạch năm 2018 kéo dài không có trong danh mục kế hoạch giao năm 2019); 114 dự án khởi công mới năm 2019.

Về kế hoạch đầu tư năm 2019, tổng kế hoạch vốn là 44.917 tỷ đồng, trong đó cấp Thành phố 29.020 tỷ đồng, cấp huyện 15.898 tỷ đồng.

Quảng cáo

Dự kiến trong năm 2019 sẽ có thêm khoảng 190 dự án được hoàn thiện thủ tục và phê duyệt quyết định đầu tư sau ngày 31/10/2018 tiếp tục đề nghị HĐND Thành phố cho phép bổ sung danh mục và bố trí kế hoạch vốn thực hiện từ nguồn vốn kết dư ngân sách (trong đó khoảng 40 dự án xây dựng cơ bản thuộc nhiệm vụ chi NSTP và khoảng 150 dự án ngân sách thành phố hỗ trợ các huyện).

Chi đầu tư phát triển khác: 6.080 tỷ đồng, trong đó ghi thu ghi chi các dự án BT 3.000 tỷ đồng; Bổ sung vốn và hoàn trả cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố 2.200 tỷ đồng;...

Dự kiến kế hoạch năm 2020, TP bố trí vốn thực hiện cho 220 dự án cấp Thành phố (trong đó khoảng 85 dự án chuyển tiếp và 135 dự án mới). Dự kiến 168/220 dự án hoàn thành bàn giao trong năm. Bố trí vốn thực hiện cho 222 dự án ngân sách thành phố hỗ trợ cấp huyện (trong đó 110 dự án chuyển tiếp và 112 dự án khởi công mới). Dự kiến 200/222 dự án hoàn thành bàn giao trong năm.

Dự kiến cả giai đoạn 2016-2020, sẽ hoàn thành 546/664 dự án xây dựng cơ bản cấp Thành phố (đạt khoảng 82,2 % tổng số danh mục dự án KH đầu tư công trung hạn 2016-2020 được phê duyệt) và 742/764 dự án NSTP hỗ trợ cấp huyện (đạt 97,1 % tổng số danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 được phê duyệt).

 

Có thể bạn quan tâm

Bản tin dịch COVID-19 tối 17/9 của Bộ Y tế cho biết có 11.521 ca mắc COVID-19, trong đó TP HCM và Bình Dương cộng lại đã gần 10.000 ca; trong ngày có hơn 9.900 bệnh nhân khỏi.

Thứ sáu, 17/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia