Hà Nội ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 đối với một số trường hợp

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 đối với một số trường hợp.

Theo đó, ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020 theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê; thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức trên địa bàn TP. Hà Nội, như sau:

Đất sản kinh doanh phi nông nghiệp: các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa hệ số K = 1,17; các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân hệ số K = 1,10; các quận còn lại hệ số K = 1,02; các xã khu vực giáp ranh, thị trấn thuộc các huyện, các phường thuộc thị xã Sơn Tây, các xã còn lại hệ số K = 1,00.

Đất thương mại dịch vụ: các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa hệ số K = 1,38; các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân hệ số K =1,30; các quận còn lại hệ số K =1,17; các xã khu vực giáp ranh, thị trấn thuộc các huyện, các phường thuộc thị xã Sơn Tây hệ số K =1,02,; các xã còn lại hệ số K = 1,00.

Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản để sản xuất nông nghiệp làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất, thuê đất có mặt nước, xác định giá khởi điểm trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê là K = 1,0 cho toàn địa bàn Thành phố.

Hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014, của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất như sau:

Đối với các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa: Hệ số K = 1,45;

Quảng cáo

Đối với các quận Tây Hồ, cầu Giấy, Thanh Xuân: Hệ số K = 1,25;

Đối với các quận còn lại: Hệ số K = 1,17; 

Đối với các xã giáp ranh nội thành, thị trấn của các huyện; các phường thuộc thị xã Sơn Tây: Hệ số K = 1,10;

Đối với các xã còn lại thuộc các huyện, thị xã Sơn Tây: Hệ số K = 1,02.

Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp (trong đó bao gồm cả đất vườn, ao liền kề đất ở) làm cơ sở xác định chênh lệch giữa giá thu tiền sử dụng đất theo mục đích mới và giá thu tiền sử dụng đất nông nghiệp: K = 1,0.

UBND TP giao Sở Tài chính theo dõi, kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện Quyết định này, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo, giải quyết khó khăn, vướng mắc; Chủ trì cùng các Sở, ngành và đơn vị có liên quan báo cáo, đề xuất phương án ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/12/2020.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12/3/2020.

 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hội đồng Đạo đức thống nhất cho phép sử dụng các kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19 Nanocovax tính đến thời điểm đánh giá kết quả giữa kỳ giai đoạn 3, gửi Hội đồng Tư vấn xem xét cấp phép khẩn cấp.

Thứ hai, 20/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia