Hà Nội: Các quận, huyện lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trước ngày 25/8

Hà Nội: Các quận, huyện lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trước ngày 25/8

UBND TP Hà Nội đã ban hành Văn bản số 2675/UBND-ĐT gửi các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã yêu cầu thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các quận, huyện và thị xã theo nhiệm vụ của đơn vị, có trách nhiệm khẩn trương triển khai thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp theo nội dung Chỉ thị số 22/CT-TTg; chịu trách nhiệm trước Chính phủ và UBND TP về việc thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg.

Về đẩy mạnh tổ chức lập quy hoạch cấp tỉnh, lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm, Sở KH&ĐT Hà Nội chủ trì phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức lập quy hoạch TP theo đúng quy định của pháp luật và thời hạn UBND TP giao tại Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 13/8 và Thông báo số 474/TB-VP ngày 6/8 của Văn phòng UBND TP.

Quảng cáo

Sở TN&MT Hà Nội chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai và kế hoạch sử dụng đất TP 5 năm (2021 - 2025) theo quy định; hoàn thiện các trình tự, thủ tục, báo cáo UBND TP trước ngày 25/11.

UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương thực hiện lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ; gửi Sở TN&MT trước ngày 25/8 để tổng hợp, lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo quy định. Việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật và thời hạn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 22/CT-TTg.

UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương hoàn thiện việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 cấp huyện theo theo quy định của Luật. Tổ chức lập, lấy ý kiến quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện theo thời gian quy định.

Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân về quy hoạch sử dụng đất được công khai trên trang thông tin điện tử của UBND quận, huyện, thị xã; hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 quận, huyện, thị xã trình HĐND quận, huyện, thị xã thông qua, gửi hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến Sở TN&MT để trình phê duyệt.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ngày hôm nay 30/6, Flamingo Group là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất thắng 2 hạng mục tại giải thưởng bất động sản BCI Asia Awards 2022, một tuần trước đó ngày 23/6, Flamingo cũng thắng đúp tại International Property Awards 2022, nối dài bộ sưu tập hơn 300 giải thưởng trong 26 năm hoạt động.

Thứ sáu, 01/07/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia