Hà Nội: Cổng thông tin tiếp nhận ý kiến của người dân sẽ hoạt động vào đầu tháng 7

Hà Nội: Cổng thông tin tiếp nhận ý kiến của người dân sẽ hoạt động vào đầu tháng 7

Trong quý II/2019, Cổng thông tin tiếp nhận và trả lời phản ảnh của người dân của TP. Hà Nội sẽ hoàn thành để đưa vào hoạt động vào đầu tháng 7/2019.

Theo UBND TP. Hà Nội, nhiều nhiệm vụ đang được Thành phố triển khai nhằm “đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020”.

Một trong những nội dung trọng tâm Hà Nội đang triển khai là hết quý III/2019 hoàn thiện Dự án "Xây dựng Hệ thống Họp trực tuyến phục vụ công tác quản lý, điều hành của Thành phố - giai đoạn 3" kết nối liên thông giữa Văn phòng Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố với 55 điểm cầu các Sở, UBND các quận, huyện, thị xã, các ngành và 577 xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

Trong quý II/2019, nhiều nội dung sẽ được Hà Nội hoàn thành là: Xây dựng Cổng thông tin tiếp nhận và trả lời phản ảnh của người dân xong trong quý II/2019 để đưa vào hoạt động vào đầu tháng 7/2019; tổ chức thi tuyển công chức năm 2019 xong trong quý II/2019 đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định, không để xảy ra sai sót.

Quảng cáo

Dự kiến hết quý II/2019 trình UBND Thành phố gửi Bộ Thông tin và Truyền thông duyệt khung kiến trúc điện tử 2.0. Hoàn thiện trình HĐND Thành phố ra Nghị quyết về Đề án xây dựng Thành phố thông minh.

Theo Văn phòng UBND TP. Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu các sở, ngành tập trung tổ chức đấu thầu, đầu tư các thiết bị máy tính, nâng cấp hệ thống đường truyền tại các quận, huyện, thị xã; xây dựng kế hoạch cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp trụ sở làm việc tại các phường, xã, thị trấn; thực hiện chuyển đổi cơ sở dữ liệu tại các hệ thống xử lý công việc cũ để tích hợp vào hệ thống một cửa; tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn thực hiện các thao tác sử dụng phần mềm giải quyết TTHC.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng quy trình về việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4. Kiểm tra sắp xếp lại đề án vị trí việc làm tại các phòng, ban tiến hành thu gọn thành một đầu mối theo tinh thần “một việc, một đầu mối xuyên suốt”. Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm quản lý, cải cách hành chính giữa các sở, ngành, quận, huyện, thị xã.

 

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia