Hà Nội đặt mục tiêu nâng kim ngạch xuất khẩu tăng 7,5%-8%

Hà Nội đặt mục tiêu nâng kim ngạch xuất khẩu tăng 7,5%-8%

Hà Nội phấn đấu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2019 trên địa bàn Thành phố tăng 7,5%-8% so với thực hiện năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 15.350 triệu USD.

Để thực hiện chỉ tiêu trên, Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

Quảng cáo

Xây dựng cơ chế chính sách đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu; thực hiện tốt chính sách tiền tệ theo chỉ đạo của Chính phủ và các cơ quan trung ương trên địa bàn; nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, nhà sản xuất; tiếp tục thực hiện kết nối cung - cầu lao động để tạo nguồn lao động đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu.

Tăng cường thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ hoạt động kinh doanh xuất khẩu; nâng cao hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư.

Các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trên địa bàn chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa và không ngừng tự đào tạo hoặc tham gia các khóa đào tạo do các sở, ngành Thành phố tổ chức nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế...

Có thể bạn quan tâm

Cựu chiến binh người Nga trong Thế chiến thứ hai Nikolai Bagayev nói rằng dường như đã “suýt chết” hai lần trong đời. Nhưng giờ đây, sau khi thoát cửa tử, ông cảm thấy "tôi như được tái sinh ở tuỏi 102".

Thứ hai, 26/07/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia