Hà Nội đặt mục tiêu tăng GRDP năm 2021 là 7,5%

Chiều 7/12, với 91/91 đạt biểu có mặt tán thành (đạt tỷ lệ 100%), HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 của thành phố Hà Nội.

Theo dự thảo Nghị quyết trình bày tại kỳ họp, mục tiêu chung năm 2021 của TP. Hà Nội là lấy lại đà tăng trưởng, đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển mạnh văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã nội, nâng cao đời sống người dân. Tăng cường quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật...

Dự thảo Nghị quyết cũng thống nhất với 23 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, GRDP tăng khoảng 7,5%; vốn đầu tư xã hội tăng khoảng 12%; kim ngạch xuất khẩu tăng 5%; giảm 20% số hộ nghèo theo chuẩn mới của Thành phố; số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 85 trường; tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn được cung cấp nước sạch 85%; số xã nông thôn mới tăng thêm 14 xã...

Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố cũng xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, chỉ đạo, điều hành quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm; triển khai thực hiện tốt 02 Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và bảo đảm công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do đại dịch COVID-19. Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh kinh tế Thủ đô dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Quảng cáo

Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ. Phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi, nâng cao đời sống của người dân. Tăng cường xây dựng và quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Tiếp tục cải cách hành chính; công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Báo cáo thẩm tra chung của các ban HĐND Thành phố đánh giá, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 nhưng chính quyền Thành phố đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ nhiệm vụ kép, vừa phải tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của đại dịch, vừa phải triển khai các giải pháp ổn định thị trường cung cầu hàng hóa, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy phát triển cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

Thành phố tiếp tục giữ đà tăng trưởng dương của kinh tế trong suốt 4 quý của năm so với cùng kỳ năm trước và mức tăng trưởng GRDP cả năm cao gấp 1,5 lần của cả nước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vẫn vượt dự toán, huy động vốn đầu tư xã hội tiếp tục duy trì tốc độ tăng…

Trong thời gian tới, UBND TP. Hà Nội cần tiếp tục sâu sát với các quận, huyện để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời tiếp tục rà soát, điều chỉnh việc phân cấp cho quận, huyện, nhất là việc mua sắm tập trung để xem xét và tháo gỡ những vấn đề bất cập trong nhiệm kỳ tới.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bản tin dịch COVID-19 sáng 19/6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 94 ca mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam đến nay lên 12.508 ca.

Thứ bảy, 19/06/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia