Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp

Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp

UBND thành phố Hà Nội đã xây dựng Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đề án được thành phố Hà Nội xây dựng trên cơ sở thực hiện Quyết định số 844/QĐ - TTg ngày 18/5/2016 của Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025". 

Đề án hướng tới mục tiêu hoàn thiện và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển các loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

Quảng cáo

Hoàn thiện các cơ chế chính sách mang tính đột phá nhằm hỗ trợ, phát triển hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững. 

Các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo bao gồm nhiều nội dung cụ thể và thiết thực với doanh nghiệp mới thành lập. Đó là hỗ trợ kinh phí để thực hiện các hoạt động truyền thông khởi nghiệp sáng tạo và xây dựng văn hóa khởi nghiệp.

Thành phố hỗ trợ chi phí để thực hiện các hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo. Cụ thể, thành phố hỗ trợ chi phí đào tạo chuyên sâu về khởi nghiệp sáng tạo cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cá nhân khởi nghiệp sáng tạo. 

Bên cạnh đó, thành phố hỗ trợ chi phí đào tạo kiến thức về khởi sự kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; kinh phí để phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, mặt bằng cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.

Theo số liệu thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, những năm gần đây, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã có những bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, số doanh nghiệp thành lập mới liên tục tăng qua các năm; trong đó, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm 97%. Bình quân 38 người dân Thủ đô/1 doanh nghiệp, cao gấp 3,7 lần mức bình quân chung của cả nước. 

Hà Nội hiện có khoảng 260.000 doanh nghiệp, đứng thứ hai trên cả nước. Trung bình trong 3 năm gần đây, Hà Nội có khoảng trên 20.000 doanh nghiệp thành lập mới mỗi năm. Tuy nhiên, số doanh nghiệp khởi nghiệp thành công và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, gọi được vốn đầu tư từ những quỹ đầu tư chiếm tỉ lệ rất ít (khoảng 0,1% trong tổng số các doanh nghiệp khởi nghiệp). 

Có thể bạn quan tâm

Ngã ở đâu, đứng lên ở đó, khởi nghiệp thất bại với thời trang nên nhất định phải thành công với thời trang. Đó là phương châm của chàng trai 9x quê xứ Thanh – ông chủ shop thời trang Tiệp Nhàn.

Chủ nhật, 25/04/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia