Hà Nội phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư 10 dự án sử dụng vốn đầu tư công

Hà Nội phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư 10 dự án sử dụng vốn đầu tư công

Tại kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XV đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội.

HĐND TP phê duyệt chủ trương đầu tư 06 dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 34,6 tỷ đồng và điều chỉnh chủ trương đầu tư 04 dự án (bao gồm: 03 dự án nhóm B và 1 dự án nhóm C) sử dụng vốn đầu tư công của thành phố, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 713,2 tỷ đồng.

Theo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, 06 dự án nhóm C mới dự kiến triển khai trong giai đoạn năm 2021-2022 đều là những dự án nhằm xây dựng cầu vượt cho người đi bộ trong nội đô, phục vụ nhu cầu dân sinh, đảm bảo an toàn giao thông.

Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho các dự án này từ 100% ngân sách cấp Thành phố, được triển khai trong các năm 2021-2022. Ban Kinh tế - Ngân sách thành phố cho rằng, việc ngân sách cấp Thành phố cân đối nguồn vốn để thực hiện hoàn thành 06 dự án này là khả thi, không gây khó khăn cho việc cân đối chung của ngân sách cấp Thành phố trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Quảng cáo

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư, 04 dự án gồm 03 dự án nhóm B và 01 dự án nhóm C là những dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông và lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật. Cả 04 dự án đều đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, được ngân sách thành phố bố trí kế hoạch vốn và đang trong quá trình thực hiện dự án.

Trong 04 dự án kể trên, có 02 dự án đường giao thông gồm 1 dự án điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư, 1 dự án điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư (thuộc phần cơ cấu vốn ngân sách quận Nam Từ Liêm) làm giảm áp lực nhu cầu vốn cho ngân sách Thành phố, việc đảm bảo cân đối nguồn vốn bổ sung từ ngân sách quận Nam Từ Liêm đã được HĐND Quận thống nhất.

02 dự án lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật có nhu cầu cân đối bổ sung khoảng 14 tỷ đồng từ ngân sách cấp Thành phố là khoản kinh phí không lớn đối với khả năng cân đối của ngân sách cấp Thành phố (trong kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của Thành phố đã bố trí khoản kinh phí dự phòng là 350 tỷ đồng, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu phát sinh ngay trong năm 2020 của các dự án này).

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án là cần thiết nhằm phù hợp với tình hình biến động thực tế, đảm bảo đáp ứng đủ các hạng mục, công việc cần thiết phát sinh, nâng cao hiệu quả đầu tư cũng như đảm bảo tránh trùng lặp với các nội dung được doanh nghiệp tự nguyện đầu tư, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước. Thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh nhằm đảm bảo thực hiện các hạng mục bổ sung phát sinh, phù hợp với điều kiện thực tế triển khai dự án.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Dự án Khu nhà ở tại phường Xuân Hòa (TP Long Khánh, Đồng Nai) có diện tích hơn 39 ha với tổng mức đầu tư hơn 3.832 tỷ đồng. Hiện trạng đất chưa giải phóng mặt bằng.

Thứ hai, 02/08/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia