Hà Nội sáp nhập 4 ban thành 2 "siêu ban" Quản lý dự án

Hà Nội sáp nhập 4 ban thành 2

UBND TP Hà Nội đã quyết định sáp nhập 4 Ban quản lý dự án thành 2 "siêu ban" quản lý dự án.

Cụ thể, Hà Nội quyết định thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP trên cơ sở hợp nhất Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố với Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TP. Thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP trên cơ sở hợp nhất Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP với Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội của thành phố.

Ông Đồng Phước An (SN 1973) giữ chức vụ Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Hà Nội; ông Hoàng Trọng Tùng (SN 1974) giữ chức vụ Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Hà Nội.

Quảng cáo

Giám đốc Sở Nội vụ cũng công bố các quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP. Hà Nội đối với: Ông Nguyễn Ngọc Tường, sinh ngày 23/10/1966; Ông Hoàng Mạnh Trường, sinh ngày 27/02/1962; Ông Lương Thanh Phong, sinh ngày 29/5/1965; Ông Lê Văn Bính, sinh ngày 20/6/1976; Ông Phạm Đình Tuấn, sinh ngày 17/6/1965; Ông Đàm Xuân Dũng, sinh ngày 23/10/1972; Ông Đỗ Việt Hưng, sinh ngày 01/01/1975.

Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP. Hà Nội đối với : Ông Hà Văn Khanh, sinh ngày 19/5/1962; Ông Vũ Mạnh Tuấn, sinh ngày 04/4/1972; Ông Đàm Văn Hân, sinh ngày 12/6/1974; Ông Đặng Việt Trung, sinh ngày 17/5/1969 ; Ông Chu Mạnh Tuấn, sinh ngày 26/11/1976.

Việc sáp nhập này nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về việc sắp xếp tổ chức lại 6 Ban QLDA thành 4 ban. Bên cạnh đó, các Ban QLDA còn lại của TP cũng được rà soát, sắp xếp lại về tổ chức bộ máy, nhân sự, đảm bảo tinh gọn tổ chức, cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trước đó, UBND tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình đã có đề nghị đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng theo hình thức đầu tư công trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ tư, 06/07/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia