Hà Nội siết chặt quản lý, sử dụng nhà, đất và trụ sở làm việc

Hà Nội siết chặt quản lý, sử dụng nhà, đất và trụ sở làm việc

UBND TP. Hà Nội mới đây yêu cầu các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị tăng cường quản lý, sử dụng nhà, đất và trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

 Cụ thể, thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của UBND TP. Hà Nội về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Nghiêm túc thực hiện các quy định, chỉ đạo của Trung ương và Thành phố có liên quan đến quản lý, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Thực hiện nghiêm công văn của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và các văn bản chỉ đạo có liên quan.

Trong đó, thành phố yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện về phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại các quyết định của UBND TP về: phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; phê duyệt phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa (nếu có); phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ bàn giao toàn bộ diện tích đất thu hồi từ dự án Khu nghỉ dưỡng - sân golf Đà Lạt của Công ty TNHH Đầu tư Hàn Việt cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý.

Thứ sáu, 18/06/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia