Hà Nội: Thông qua Nghị quyết về khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Hà Nội: Thông qua Nghị quyết về khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Chiều 5/12, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệ

Tại Kỳ họp, ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, theo Nghị quyết được thông qua, ngân sách Thành phố hỗ trợ trực tiếp cho đơn vị được giao tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất, nghiệp vụ quản lý, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường; hỗ trợ đào tạo nghề về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường phục vụ phát triển liên kết; hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thủy sản; hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; khuyến khích dồn điền đổi thửa, xây dựng kiên cố hóa đường giao thông thôn, xóm; khuyến khích đầu tư thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

Đặc biệt, Nghị quyết quy định các nội dung về hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ xây dựng hạ tầng tại các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung, xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như: hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết, hạ tầng phục vụ liên kết, xây dựng mô hình khuyến nông, hỗ trợ 50% chi phí về giống và vật tư thiết yếu phát triển liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và 100% chi phí bao bì, nhãn mác sản phẩm trong 3 vụ hoặc 3 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm thông qua dịch vụ tập trung của hợp tác xã; hỗ trợ 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, ứng dụng công nghệ cao nhưng không quá 300 triệu đồng/ứng dụng; hỗ trợ chi phí tư vấn, đánh giá, chứng nhận hoạt động sản xuất nông nghiệp theo quy trình thực hành tốt như VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ…

Quảng cáo

Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản và cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản giống, bảo quản nông sản đủ điều kiện khi vay vốn được hỗ trợ 100% lãi suất theo mức lãi suất của Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh TP. Hà Nội tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng vay vốn, thời hạn tối đa 3 năm, mức vay được hỗ trợ tối đa 70% giá trị đầu tư của dự án; các doanh nghiệp có dự án đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, cơ sở bán công nghiệp được hỗ trợ 50% chi phí giết mổ tính trên đầu con gia súc, gia cầm ở năm thứ nhất, 40% ở năm thứ 2 và 30% ở năm thứ 3.

Để tổ chức thực hiện Nghị quyết này, HĐND Thành phố giao UBND Thành phố triển khai các quy định tại Nghị quyết, đồng thời giao Thường trực HĐND Thành phố, các Ban của HĐND Thành phố, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố giám sát quá trình tổ chức thực hiện trên địa bàn Thành phố.

Trong báo cáo thẩm tra, ông Nguyễn Minh Tuân, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố Hà Nội cơ bản thống nhất với các nội dung mà UBND Thành phố trình và đề nghị UBND Thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện bảo đảm tính khả thi, cân đối nguồn lực và thứ tự ưu tiên đầu tư, hỗ trợ; lập dự toán ngân sách hàng năm theo khả năng cân đối ngân sách của Thành phố.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo công khai, rộng rãi nội dung chính sách hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện; triển khai phương thức hỗ trợ gắn với cải cách thủ tục hành chính; tổ chức kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý các vi phạm trong việc thực hiện chính sách.

Có thể bạn quan tâm

Bộ Y tế vừa có quyết định về việc phê duyệt có điều kiện vaccine COVID-19 Abdala cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thứ bảy, 18/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia