Hà Nội thu hồi đất 1.690 dự án và chuyển đổi 507ha đất lúa, đất rừng

Hà Nội thu hồi đất 1.690 dự án và chuyển đổi 507ha đất lúa, đất rừng

Tại kỳ họp thứ 7 khóa XV tới đây, UBND TP. Hà Nội dự kiến trình HĐND TP phê duyệt danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2019; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

Cụ thể, trong danh mục thu hồi đất có 1.690 dự án năm 2019 với diện tích là hơn 5.685 ha. Trong đó, số dự án thu hồi đất năm 2018 chuyển tiếp sang danh mục thu đất năm 2009 là 941 dự án, với diện tích là hơn 3.417 ha gồm 759 dự án vốn ngân sách với hơn 2.009 ha và 182 dự án vốn ngoài ngân sách với diện tích hơn 1.318ha.

Trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thông qua, sử dụng ngân sách đã có trong kế hoạch đầu tư công của TP cho kinh phí để bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện thì để các quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí.

Bên cạnh đó, UBND TP. Hà Nội cũng đề nghị thông qua danh mục 296 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019, với diện tích hơn 507 ha.

Trong năm 2019, Sở TN-MT TP. Hà Nội sẽ thực hiện rà soát, đánh giá tiến độ triển khai và sắp xếp thứ tự ưu tiên theo tính cấp thiết của từng dự án. Sở tổng hợp các trường hợp điều chỉnh để trình UBND TP và HĐND TP xem xét vào giữa năm.

Còn trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án quan trọng, cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà chưa có trong danh mục được HĐND thông qua thì Sở TN-MT tổng hợp báo cáo TP, trình thường trực HĐND thống nhất trước khi quyết định thu hồi đất và báo cáo tại kỳ họp gần nhất.

Năm 2018, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua 1.872 công trình, dự án thu hồi đất, với diện tích là hơn 6.203 ha. 581 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, với diện tích là 952,83 ha.

Kết quả thực hiện tính từ đầu năm đến ngày 1/10/2018, 1.174 dự án thu hồi đất được UBND TP giao, cho thuê đất, UBND các quận, huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất hoặc Sở TN-MT đã xác định ranh giới GPMB; diện tích thu hồi là hơn 3.546 ha (đạt 62% kế hoạch, ước thực hiện đến 31/12/2018 đạt 70%).

Quảng cáo

346 dự án án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với diện tích là 576,88 ha (đạt 59,5% kế hoạch, ước thực hiện đến 31/12/2018 đạt 65%).

Về kết quả trên, UBND TP. Hà Nội đánh giá kết quả thực hiện chưa hoàn thành theo danh mục các công trình, dự án thu hồi đất.

Nguyên nhân chủ quan do một số quy định về đầu tư, xây dựng đất đai, môi trường còn chồng chéo, chuyển tiếp qua nhiều luật, nghị định nên công tác chuẩn bị đầu tư thường kéo dài hơn dự kiến, dẫn đến một số dự án chậm hoàn thiện được các thủ tục để được thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Một số dự án vướng mắc trong thực hiện công tác GPMB do chưa có sự đồng thuận, ủng hộ cao của người bị thu hồi đất.

Về nguyên nhân khách quan công tác đăng ký một số chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của các chủ đầu tư và một số UBND quận, huyện, thị xã, nhất là các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất chưa sát với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội cũng như khả năng thực hiện.

UBND các quận, huyện, thị xã lập, phê duyệt dự án đấu giá quyền sử dụng đất không đảm bảo khả thi thực hiện.

Nhiều chủ đầu tư triển khai cầm chừng, chờ đón nhu cầu của thị trường bất động sản, chưa quyết liệt thực hiện GPMB, dẫn đến tiến độ thực hiện dự án đầu tư còn chậm làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất.

>> Hà Nội bãi bỏ một số thủ tục về xây dựng

 

Có thể bạn quan tâm

Cùng với các nỗ lực mở cửa kinh tế vào tháng 10/2021, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng rục rịch trở lại, giới đầu tư trở nên ưa chuộng các khu đô thị biển.

Thứ hai, 27/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia