Hà Nội thực hiện năm "bứt phá" 2019

Hà Nội thực hiện năm

Hà Nội tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chỉnh trị” và tiếp tục tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tiếp tục tháo gỡ tồn tại, khó khăn cho doanh nghiệp

Để thực hiện mục tiêu của năm “bứt phá” 2019, ngay từ đầu năm Hà Nội đã ban hành chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kỉnh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước. Chương trình tập trung vào 9 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, trong đó có mục tiêu TP. Hà Nội tiếp tục quyết liệt tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

Mục tiêu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư sẽ phát huy kết quả tích cực Hà Nội đạt được năm 2018 khi Thành phố thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt khoảng 7,501 tỷ USD, tăng 2,18 lần so với năm 2017. Đây là mức thu hút đầu tư cao nhất kể từ 30 năm thực hiện chủ trương thu hút đầu tư nước ngoài. Thành phố cấp mới cho 616 dự án, vốn đầu tư đăng ký mới 5,03 tỷ USD. Riêng trong 3 năm 2016 - 2018 thu hút được gần 14,05 tỷ USD, bằng 2,25 lần giai đoạn 2011 - 2015.

Nghị quyết 01/NQ-CP ban hành ngày đầu năm 2019 đã yêu cầu tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Quán triệt Nghị quyết của Chính phủ, TP. Hà Nội đã đặt trọng tâm trong tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quản lý đất đai, thủ tục đầu tư và thực hiện các quy định về đảm bảo điều kiện sản xuất, kinh doanh. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tăng quy mô vốn đầu tư xã hội (bao gồm đàu tư nước ngoài, đầu tư tư nhân trong nước và đầu tư công), gắn với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Việc thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh được thực hiện qua nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiển đầu tư, thương mại, du lịch; thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật và phát triển các sản phẩm du lịch đồng bộ, hoàn chỉnh; nâng cao chất lượng, tạo điểm đến du lịch hấp dẫn, tiêu biểu của Thành phố; quản lý chặt chẽ chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú.

Thành phố tập trung thu hút đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch, các trung tâm thương mại, siêu thị. Phát triển chế biến nông - lâm - thủy sản tập trung; đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Khuyến khích hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp.

Tăng cường các hoạt động thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại đối với các khu công nghệ thông tin tập trung và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp công nghệ thông tin; duy trì hiệu quả hoạt động Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội, nghiên cứu cơ chế chính sách tạo điêu kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển.

Quảng cáo

Khắc phục việc chậm triển khai thực hiện văn bản

Thực hiện một trong 4 trọng tâm điều hành của Chính phủ trong Nghị quyết 01 về xây dựng bộ máy kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ, tạo động lực và áp lực trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu, TP. Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm 2019.

Thành phố đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND yêu cầu các sở, ngành, đơn vị nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo, chỉ thị của Chính phủ, Thành phố, triển khai đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 bảo đảm phục vụ nhân dân Thủ đô đón Xuân mới vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Ngay từ tháng đầu năm, Thành phố đã ban hành văn bản giao các cấp, ngành, đơn vị nghiêm túc triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm về việc: Thực hiện Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố giao; chương trình công tác, chương trình hành động của UBND Thành phố; Hồ sơ, văn bản trình UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố; việc tham dự các phiên họp, cuộc họp của UBND Thành phố; quan hệ phối hợp công tác giữa các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã…

Đặc biệt, Hà Nội ban hành văn bản về việc chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của UBND Thành phố nhằm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, công việc, bảo đảm đúng tiến độ, thời hạn, chất lượng; khẩn trương khắc phục tình trạng chậm triển khai thực hiện văn bản, ý kiến chỉ đạo.

Việc chấn chỉnh thực hiện quy chế làm việc nhằm để Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, đề án trong chương trình công tác, chương trình hành động của UBND Thành phố; chủ động thực hiện các quy trình, thủ tục theo quy định, bảo đảm chất lượng và tiến độ các nội dung, đề án. Văn phòng UBND Thành phố sẽ phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, thống kê chi tiết kết quả thực hiện chương trình công tác, chương trình hành động đối với từng sở, ngành, cơ quan, hàng tháng báo cáo tại phiên họp giao ban UBND Thành phố hàng tháng.

Ngay từ cuối năm 2019, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu các sở, ngành xây dựng kế hoạch để tập trung thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01, 02 ngay từ những ngày đầu năm.

Theo Gia Huy/Chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia