Hà Nội thúc tiến độ các dự án nhà ở xã hội

Hà Nội thúc tiến độ các dự án nhà ở xã hội

UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ các dự án, đồng thời chuẩn bị bố trí quỹ đất theo quy hoạch để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Cụ thể, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát toàn bộ quỹ đất 20%, 25% tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội, đồng thời giao Sở Quy hoạch-Kiến trúc chuẩn bị quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội ngay từ khi lập quy hoạch chi tiết, tạo sự chủ động của Thành phố trong việc phát triển nhà ở xã hội đáp ứng mục tiêu theo kế hoạch của Thành phố đã được duyệt.

Theo số liệu thống kê, tính từ năm 2016 đến năm 2020, thành phố Hà Nội đã hoàn thành và đang thực hiện các dự án đầu tư nhà ở xã hội với khoảng 4.058.212 m2 sàn.

Quảng cáo

Cụ thể, kết quả các năm 2016 - 2017:181.665 m2 sàn xây dựng nhà ở đã hoàn thành, tổng số 2.120 căn hộ (6 dự ánnhà ở). Giai đoạn 2018-2020: khoảng 3.876.547 m2 sàn xây dựng nhà ở dự kiến hoàn thành, tổng số khoảng 45.686 căn hộ. (43 dự án đang triển khai và 58 dự án nhà ở thương mại thực hiện phương thức nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất ở phát triển nhà ở xã hội)

So với Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của Thành phố giai đoạn 2016-2020 đã được duyệt (khoảng 6.220.861 m2 sàn), từ nay đến năm 2020, Thành phố cần phát triển bổ sung khoảng 2.162.649 m2 sàn.

6 tháng đầu năm 2018, Hà Nội đã hoàn thành129.211 m2 sàn, tổng số 1.047 căn hộ (05 dự án hoàn thành, trong đó có 03 dự án hoàn thành toàn bộ và 02 dự án hoàn thành một phần.

Có thể bạn quan tâm

Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã phát hiện và đưa thêm một biến thể mới có tên là Lambda vào danh sách các biến thể đáng quan tâm.

Thứ năm, 17/06/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia