Hà Nội: Tổng thu ngân sách ước đạt 109,62 nghìn tỷ đồng kể từ đầu năm

Hà Nội: Tổng thu ngân sách ước đạt 109,62 nghìn tỷ đồng kể từ đầu năm

Trong 5 tháng đầu năm, Thành phố Hà Nội đã tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra.

Theo báo cáo của UBND TP. Hà Nội, tổng thu trên địa bàn 5 tháng ước đạt 109,62 nghìn tỷ đồng, bằng 41,7% dự toán (cùng kỳ đạt 38,2%), trong đó, thu nội địa đạt 101,26 nghìn tỷ đồng, bằng 41,5% dự toán (cùng kỳ đạt 39,1%).

UBND TP. Hà Nội cũng cho biết, trong tháng 6/2019, Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp thu ngân sách bền vững. TP Hà Nội yêu cầu Cục Thuế, Cục Hải quan thành phố chủ trì, cùng các sở, ngành đơn vị và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào NSNN theo quy định.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan, nâng tỷ lệ doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra thuế; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, gian lận thuế; đẩy mạnh công tác phòng, chống gian lận thương mại, chống thất thu và kiểm soát chặt chẽ nguồn thu NSNN; kiểm soát chặt chẽ giá tính thuế hải quan.

Quảng cáo

Tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; giao chỉ tiêu thu nợ cụ thể và đôn đốc, kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch của từng đơn vị, chi cục trực thuộc trên địa bàn các quận, huyện, thị xã. Hạn chế phát sinh nợ thuế mới; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế.

Về quản lý, điều hành chi NSNN, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo an sinh xã hội và cân đối ngân sách các cấp; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, công tác nước ngoài...; giảm các chi phí không cần thiết và không còn phù hợp để cơ cấu lại các khoản chi NSNN theo hướng tiết kiệm.

Tháng 6/2019, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã sẽ khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đã đề ra tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ và kế hoạch của thành phố.

 

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia