Hà Nội triển khai chỉ đạo của Chính phủ về điều hành giá

Hà Nội triển khai chỉ đạo của Chính phủ về điều hành giá

UBND TP. Hà Nội vừa đề nghị các Sở, ngành liên quan triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng ban chỉ đạo điều hành giá.

Cụ thể, UBND Thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tổng hợp, triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Điều hành giá tại văn bản nêu trên, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Trước đó, UBND Thành phố nhận được Thông báo số 403/TB-BCĐĐHG, ngày 22/6/2018, của Ban Chỉ đạo Điều hành giá về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Điều hành giá ngày 29/5/2018.

Quảng cáo

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, từ nay đến cuối năm 2018, mặc dù công tác điều hành giá, kiểm soát lạm phát tiếp tục chịu nhiều áp lực do giá một số mặt hàng trên thị trường thế giới dự báo tiếp tục có khả năng tăng cao tác động đến mặt bằng giá trong nước qua kênh xuất nhập khẩu. Nhưng, Chính phủ quyết tâm kiểm soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân ở mức dưới 4% theo mục tiêu Quốc hội đề ra. Trên cơ sở các kịch bản điều hành giá đã được thống nhất, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp điều hành giá đã đề ra từ đầu năm của Trưởng ban chỉ đạo điều hành giá về: Điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa; điều hành giá các mặt hàng thiết yếu; về rà soát hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý giá chuyên ngành.

Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ: Thực hiện giữ ổn định mức giá các mặt hàng do Nhà nước định giá trong tháng 6/2018. Tiếp tục rà soát để đẩy nhanh thực hiện giảm giá các mặt hàng có khả năng giảm giá. Đối với các mặt hàng giá thị trường có xu hướng tăng cao trong thời gian gần đây như: Xăng dầu, lương thực, thịt lợn, cần chủ động rà soát, cân đối cung cầu, sử dụng hợp lý Quỹ bình ổn giá để bình ổn thị trường; chú trọng công tác tuyên truyền, công khai minh bạch thông tin về giá để kiểm soát lạm phát kỳ vọng.

Tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình điều hành giá các mặt hàng phụ trách tại các địa phương, dự báo, đề xuất biện pháp điều hành giá phù hợp, tổng hợp báo cáo theo nội dung ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ -Trưởng ban chỉ đạo điều hành giá và gửi Bộ Tài chính tổng hợp chung theo đường công văn và thư điện tử để xây dựng báo cáo phục vụ cuộc họp Ban Chỉ đạo Điều hành giá theo quy định.

 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Thứ tư, 28/07/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia