Hạn chế cấp vốn tín dụng đầu tư cổ phiếu ngân hàng

Hạn chế cấp vốn tín dụng đầu tư cổ phiếu ngân hàng

Đối với việc vay ngân hàng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu của các tổ chức tín dụng, chỉ cho phép là NHTM nhà nước cho vay đối với người lao động của chính ngân hàng để mua cổ phần phát hành lần đầu kh

Điều kiện, giới hạn cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu là một trong các nội dung được sửa đổi trong Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 đang lấy ý kiến đóng góp.

Mục đích chính của việc sửa đổi là nhằm làm rõ một số vấn đề tránh gây hiểm nhầm, hiểu không đúng các quy định tại Điều 14 Thông tư 36.

Các ngân hàng thương mại (NHTM), chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được cấp tín dụng với thời hạn đến 1 nămdưới hình thức cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá cho khách hàng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu. Trước đó, Thông tư cũ cũng đã quy định các ngân hàng không được cấp tín dụng trung hạn, dài hạn cho khách hàng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu

Về các đối tượng khách hàng không được cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, tương tự Thông tư cũ khách hàng là người có liên quan của các đối tượng quy định tại Điều 126 Luật các tổ chức tín dụng, Khách hàng và người có liên quan của khách hàng thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 12 sẽ không được cấp tín dụng.

Các khoản vay được bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác hoặc bảo đảm bằng cổ phiếu của chính NHTM, công ty con của NHTM, cổ phiếu của tổ chức tín dụng khác hoặc được bảo đảm bằng chính cổ phiếu đó sẽ không được cấp tín dụng.

Đối với việc vay ngân hàng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu của các tổ chức tín dụng, chỉ duy nhất một trường hợp được phép là NHTM nhà nước cho vay đối với người lao động của chính ngân hàng để mua cổ phần phát hành lần đầu khi chuyển NHTM đó thành cổ phần.

Thông tư trước cũng quy định NHTM không được cấp tín dụng cho khách hàng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu của chính NHTM trừ trường hợp trên.

Quảng cáo

NHTM không được cấp tín dụng cho công ty con, công ty liên kết của mình để công ty con, công ty liên kết đó cấp tín dụng cho khách hàng đầu tư, kinh doanh cổ phiếu. Trước đó, Thông tư cũ quy định NHTM không được cấp tín dụng, ủy thác cho công ty con, công ty liên kết Đầu tư, kinh doanh cổ phiếu hay Cho vay để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu.

Tương tự nội dung Thông tư trước đó, việc cấp tín dụng cho hoạt động đầu tư cổ phiếu cũng bị giới hạn tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với tất cả khách hàng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu không được vượt quá 5% vốn điều lệ, vốn được cấp của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Các NHTM cũng cần đáp ứng các điều kiện về tỷ lệ an toàn, tỷ lệ nợ xấu dưới 3% mới được thực hiện các khoản vay này.

Điều 14. Khoản 2 - Thông tư sửa đổi

Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng cho khách hàng đầu tư, kinh doanh cổ phiếu trong các trường hợp sau đây:

d) Để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu của các tổ chức tín dụng, trừ trường hợp ngân hàng thương mại nhà nước cho vay đối với người lao động của chính ngân hàng thương mại nhà nước đó để mua cổ phần phát hành lần đầu khi chuyển ngân hàng thương mại nhà nước đó thành ngân hàng thương mại cổ phần.

Theo Thanh Thuỷ/NDH

>> ACB "dọn dẹp" dư nợ nhóm 6 công ty bầu Kiên xuống còn 558 tỷ đồng

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, gia tăng tiện tích cho khách hàng, đặc biệt là trong thời gian giãn cách, HDBank triển khai chương trình Khách hàng thân thiết HDBank Loyalty – giao dịch trực tuyến, tích lũy điểm đổi quà.

Thứ ba, 27/07/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia