Hàng loạt công ty bảo hiểm lớn bị phát hiện vi phạm

Hàng loạt công ty bảo hiểm lớn bị phát hiện vi phạm

Qua thanh tra, Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm đã phát hiện các vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, như: tách quỹ chủ sở hữu, quỹ chủ hợp đồng, trích lập dự phòng nghiệp vụ, công tác

Cơ quan thanh tra đã kiến nghị lên Bộ Tài chính chấn chỉnh công tác hạch toán kế toán, xử lý về mặt tài chính tại các công ty bảo hiểm, yêu cầu nộp bổ sung thuế TNDN tăng thêm và đã thực hiện thu nộp ngân sách nhà nước 625 triệu đồng. Thanh tra Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa công bố kết luận thanh tra, kiểm tra hoạt động bảo hiểm 9 tháng năm 2016.

Theo đó, cơ quan này đã thực hiện 6 cuộc thanh tra và 8 cuộc kiểm tra, đã lưu hành 5 kết luận thanh tra. Sau thanh kiểm tra, Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm đã kiến nghị lên Bộ Tài chính chấn chỉnh công tác hạch toán kế toán, xử lý về mặt tài chính tại các doanh nghiệp và kiến nghị kê khai bổ sung thuế thu nhập doanh nhiệp tăng thêm và đã thực hiện thu nộp ngân sách nhà nước 625 triệu đồng.

Quảng cáo

Trong quý 3/2016, Cục đã tiến hành 3 cuộc thanh tra đối với Công ty TNHH Dai-ichi Việt Nam, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt Nam và hai cuộc kiểm tra đối với Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Marsh Việt Nam, Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Jardine Lloyd Thompson. Qua kiểm tra, Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm tra đã phát hiện ra hàng loạt vi phạm.

Cụ thể, trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, việc chấp hành không đúng quy định về việc tách quỹ chủ sở hữu, quỹ chủ hợp đồng, trích lập dự phòng nghiệp vụ, công tác chăm sóc và chi trả quyền lợi bảo hiểm, công tác quản lý đại lý, chi hoa hồng đại lý... Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, các công ty cũng chấp hành chưa đúng quy định của Bộ Tài chính về phí bảo hiểm như bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm sức khỏe. 

Có nhiều vi phạm trong công tác đào tạo, cấp chứng chỉ và quản lý đại lý, chi hỗ trợ đại lý cao hơn quy định, chi bồi thường cho trường hợp bị loại trừ bảo hiểm, bồi thường chưa đủ căn cứ hoặc bằng chứng xác thực…

H.Hà

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia