Hết 5 tháng, giải ngân vốn đầu tư chưa đạt 1/3 kế hoạch năm

Hết 5 tháng, giải ngân vốn đầu tư chưa đạt 1/3 kế hoạch năm

Theo Kho bạc Nhà nước, tính đến ngày 15/5/2019, lũy kế vốn đầu tư giải ngân thuộc kế hoạch năm 2019 qua KBNN chỉ đạt 20,3% kế hoạch năm 2019. Dự kiến giải ngân đến ngày 31/5/2019, lũy kế vốn đầu tư gi

Tại cuộc họp báo chuyên đề chiều ngày 28/5 tại KBNN, Phó Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Quang Vinh cũng cho biết, thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối 13,5 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định...
 
Đối với kiểm soát chi đầu tư, ông Nguyễn Quang Vinh cho biết, tiến độ chi đầu tư vẫn còn chậm nhưng không phải từ phía kho bạc. 
 
“Quy trình chi qua kho bạc quy định khá cụ thể, từng ngày phải hoàn tất giải ngân khi nhận đủ hồ sơ đến, nếu chậm sẽ bị khiếu nại ngay”, ông Nguyễn Quang Vinh khẳng định. 
 
"Cụ thể, tính đến ngày 15/5/2019, lũy kế vốn đầu tư giải ngân thuộc kế hoạch năm 2019 qua KBNN là: 72.860 tỷ đồng, dự kiến số giải ngân đến ngày 31/5/2019, lũy kế vốn đầu tư giải ngân là 89.165,1 tỷ đồng. 
 
Vấn đề chính là cơ chế chính sách còn chưa hợp lý, như quy định về đầu tư công, xây dựng, các quy trình liên quan. Hơn nữa, việc phân bổ giao kế hoạch vốn cũng quá chậm, hàng chục nghìn tỷ chưa phân bổ ảnh hưởng đến tiến độ chung.
 
Ngoài ra việc cho kéo dài kế hoạch vốn chưa hợp lý cũng chưa tạo được sức ép tới chủ đầu tư.
 
“Nguyên tắc là có vốn mới tiến hành các thủ tục, làm các thủ tục thiết kế, mời thầu, đấu thầu thì tiền mới ra được, các khâu bị gián đoạn, chưa nói đến vướng về đất đai, giải phóng mặt bằng…”, ông Nguyễn Quang Vinh nếu nguyên nhân giải ngân chậm.
 
Đối với chi thường xuyên, KBNN cho biết, lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm tính đến ngày 15/5/2019, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát là 289.469 tỷ đồng, đạt 27,8% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).
Quảng cáo
 
Dự kiến vốn thanh toán đến 31/5/2019, hệ thống KBNN thực hiện kiểm soát ước đạt 317.469 tỷ đồng, đạt 30,4% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).
 
Thông qua công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN, tính đến ngày 15/5/2019 các đơn vị trong hệ thống KBNN đã phát hiện khoảng 2.230 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết, với số tiền từ chối thanh toán khoảng 5,3 tỷ đồng.
 
Lãnh đạo KBNN cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, toàn hệ thống KBNN đã thực hiện một số giải pháp nhằm thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật hiện hành.
 
Lãnh đạo KBNN trung ương đã chỉ đạo KBNN các cấp tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi bằng tiền mặt theo đúng đối tượng và nội dung quy định
 
Thực hiện Nghị Quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát thanh toán chặt chẽ đối với các khoản chi như: chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài, mua sắm trang thiết bị, xe ô tô,… đảm bảo tiết kiệm và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
 
Theo lãnh đạo KBNN, việc kiểm soát thanh toán các khoản chi đầu tư qua KBNN được thực hiện theo quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước…
 
Đại diện KBNN cũng khẳng định cần có giải pháp đồng bộ để góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2019 theo ý kiến chỉ đạo của đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 08/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết luận tại cuộc họp về giải pháp thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.
 
 

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia