Hết năm 2020 cơ bản hạ ngầm xong ở 04 quận nội thành cũ

Hết năm 2020 cơ bản hạ ngầm xong ở 04 quận nội thành cũ

Đây là mục tiêu được Hà Nội đặt ra cho kế hoạch hạ ngầm đường dây điện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hiện nay các quận nội thành đã được chỉ đạo tăng cường kiểm tra đôn đốc công tác hoàn trả mặt hè, ngõ đảm bảo an toàn, chất lượng và khẩn trương cải tạo chỉnh trang đô thị sau hạ ngầm; thành phố cũng yêu cầu các chủ đầu tư viễn thông, điện lực đẩy nhanh tiến độ, triển khai thi công đồng bộ trong thời gian tới.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, sẽ thực hiện đồng bộ các hạng mục hạ ngầm cáp viễn thông do các doanh nghiệp viễn thông thực hiện theo hình thức xã hội hóa, cáp điện lực trung, hạ áp do Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội thực hiện (chỉ tham gia hạ ngầm 04 đợt - 177 tuyến phố).

Quảng cáo

Đến nay các nhà đầu tư đã hoàn thành 107/253 tuyến phố (gồm 5 đợt), phần đấu đến hết năm 2020 sẽ cơ bản hạ ngầm xong trên địa bàn 04 quận nội thành cũ và tiếp tục thực hiện các quận còn lại. Tại các tuyến phố sau khi hạ ngầm cảnh quan đô thị đã được cải thiện đáng kể, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống náy nổ và được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Được biết, để đẩy nhanh tiến độ thi công và khắc phục các tồn tại, UBND Thành phố tiếp tục giao Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải giao cho các phòng chuyên môn kiểm tra, đôn đốc thực hiện quá trình thi công; giao UBND các quận tăng cường kiểm tra đôn đốc công tác hoàn trả mặt hè, ngõ đảm bảo an toàn, chất lượng và khẩn trương cải tạo chỉnh trang đô thị sau hạ ngầm; yêu cầu các chủ đầu tư viễn thông, điện lực đẩy nhanh tiến độ, triển khai thi công đồng bộ trong thời gian tới.

>> Phó Thủ tướng chỉ đạo Hà Nội cùng các Bộ hoàn thiện hồ sơ thiết kế thi công ga ngầm

 

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia