Hết năm 2020, TP. Hồ Chí Minh mới "dự kiến" cổ phần hoá xong 39 DNNN

Hết năm 2020, TP. Hồ Chí Minh mới

Theo kế hoạch, năm 2018, Thành phố Hồ Chí Minh phải cổ phần hoá 39 doanh nghiệp Nhà nước (DNNN). Tuy nhiên tới nay, Thành phố chưa cổ phần hoá được DNNN nào, ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện của cả nướ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp về CPH DNNN của TP. HCM

Ngày 17/10, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đổi mới và phát triển nghiệp đã chủ trì cuộc họp với Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các bộ, ngành về đẩy nhanh công tác sắp xếp, CPH, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm cho biết đã nhiều lần trình Thường trực Thành uỷ các phương án sắp xếp, đổi mới DNNN tới năm 2020 nhưng tới nay, phương án này chưa chính thức ban hành, dẫn đến việc chậm phê duyệt phương án cơ cấu lại DNNN và không thực hiện được lộ trình CPH 39 doanh nghiệp trong năm 2018 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Quảng cáo

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong cho biết, việc chậm trễ trong CPH là do quá trình thực hiện phát sinh nhiều vấn đề mới, cần được nghiên cứu như vai trò của DNNN trong thực hiện các mục tiêu phát triển, bảo đảm an sinh xã hội của Thành phố, bảo đảm lợi ích không làm thất thoát tài sản nhà nước, xử lý các khoản đầu tư liên doanh nước ngoài góp vốn bằng quyền sử dụng đất, xác định giá trị tài sản ở vị trí trung tâm Thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Chính phủ cho phép điều chỉnh tiến độ CPH và lộ trình thoái vốn giai đoạn 2018- 2020 cũng như sau năm 2020. Cụ thể, thay vì phải CPH 39 DNNN trong năm 2018 thì Thành phố sẽ thực hiện trong năm 2019- 2020.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá kết quả đổi mới, sắp xếp, cơ cấu lại, cổ phần hoá, thoái vốn của Thành phố nhìn chung còn rất chậm so với cả nước. Phó Thủ tướng đề nghị UBND TP sớm trình Thành uỷ phê duyệt để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp cổ phần hoá DNNN của TP tới 2020 để tổ chức thực hiện theo tinh thần khẩn trương, theo quy định pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, bảo đảm lợi ích cao nhất cho nhà nước.

UBND Thành phố khẩn trương xây dựng đề án cơ cấu lại Công ty đầu tư tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị 100% vốn nhà nước theo Quyết định số 58 của Thủ tướng); phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Đề án mô hình cơ quan chuyên trách đại diện chủ sở hữu của riêng Thành phố theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 18 tháng sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu, một số quốc gia đã quyết định rằng đến lúc cần phải mở cửa và áp dụng mô hình “sống chung với Covid-19”.

Thứ tư, 22/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia