Hết Quý II/2021, Quỹ BOG chỉ còn dư hơn 1100 tỷ đồng

Hết Quý II/2021, Quỹ BOG chỉ còn dư hơn 1100 tỷ đồng

Trong Quý II/2021, do không trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) trong khi vẫn sử dụng Quỹ, nên hết Quý II/2021 Quỹ Bình ổn giá xăng dầu chỉ dư hơn 1.122 tỷ đồng.

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) Quý II/2021.

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I/2021 (đến hết ngày 31/3/2021) là 5.340,068 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý II/2021 (từ ngày 01/4/2021 đến hết ngày 30/6/2021) là 0 đồng.

Quảng cáo

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý II/2021 (từ ngày 01/4/2021 đến hết ngày 30/6/2021) là 4.220,314 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý II/2021: 3,172 tỷ đồng.

Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý II/2021 là 5 triệu đồng.

Như vậy, số dư Quỹ BOG đến hết Quý II/2021 (đến hết ngày 30/6/2021) là 1.122,920 tỷ đồng.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia