HNX ban hành quy định về hòa giải tranh chấp trong giao dịch chứng khoán

HNX ban hành quy định về hòa giải tranh chấp trong giao dịch chứng khoán

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết đã ban hành Quyết định số 160/QĐ-SGDHN về Quy định hòa giải tranh chấp liên quan đến giao dịch chứng khoán tại HNX.

Quy định này thay chế cho Quy định hòa giải tranh chấp được ban hành trước đó theo Quyết định số 594/QĐ-SGDHN ngày 2/11/2011.

Việc ban hành quy định hòa giải tranh chấp mới này nhằm phù hợp với các quy định mới ban hành tại Sở GDCK như Điều lệ tổ chức và hoạt động, các Quy chế thành viên giao dịch trên các thị trường của HNX và Quy chế giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

Quy định hòa giải tranh chấp mới được HNX ban hà­­­nh xác định những tranh chấp liên quan đến giao dịch chứng khoán do thành viên giao dịch đề nghị, nhưng đang được cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận thì không thuộc phạm vi giải quyết của HNX.

Quảng cáo

Do đó, quy định mới bổ sung cam kết của thành viên giao dịch đối với những tranh chấp liên quan đến giao dịch chứng khoán thì chỉ đề nghị HNX làm trung gian hòa giải, không yêu cầu cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận và xử lý nhằm đảm bảo hồ sơ xử lý thuộc phạm vi giải quyết của HNX.

Quy định mới này cũng bổ sung quy định về tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng hòa giải.

Theo đó, Hội đồng hòa giải do Tổng Giám đốc HNX quyết định thành lập, có nhiệm vụ xác định xem tranh chấp đó có thuộc phạm vi hòa giải của HNX không, trong trường hợp thuộc phạm vi giải quyết của HNX thì HNX sẽ tổ chức hòa giải theo quy định.

Chủ tịch Hội đồng hòa giải là lãnh đạo HNX phụ trách phòng nghiệp vụ liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán có tranh chấp và 2 Phó Chủ tịch là lãnh đạo phòng quản lý thành viên và Lãnh đạo phòng nghiệp vụ liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán có tranh chấp.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

CTCP Chứng khoán SSI (Mã chứng khoán SSI – sàn HOSE) vừa bán ra 3.205.400 cổ phiếu OPC để giảm sở hữu từ 12,48% về còn 0,42% vốn điều lệ. Ước tính SSI thu về khoản tiền hơn 192 tỷ đồng.

Thứ năm, 24/06/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia