Hoà Bình: Duyệt kế hoạch chọn nhà đầu tư 2 dự án tổng vốn gần 600 tỷ đồng

Hoà Bình: Duyệt kế hoạch chọn nhà đầu tư 2 dự án tổng vốn gần 600 tỷ đồng

UBND tỉnh Hòa Bình vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới Sông Đà - Hòa Bình tại phường Thái Bình và xã Dân Chủ, TP. Hòa Bình và Dự án Khu nhà ở tại xã

Dự án Khu đô thị mới Sông Đà - Hòa Bình là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng chi phí thực hiện dự kiến 452 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 61,6 tỷ đồng. Phương thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án là 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng là 36 tháng.

Theo đó, trong quý IV/2019, Hòa Bình sẽ thực hiện chỉ định nhà đầu tư dự án này.

Mục tiêu của Dự án là xây dựng một khu đô thị đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; văn minh, hiện đại; phát huy tiềm năng, thế mạnh về phát triển đô thị TP. Hòa Bình nói riêng, tỉnh Hòa Bình nói chung; góp phần phát triển hạ tầng đô thị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Quảng cáo

Đối với Dự án Khu nhà ở tại xã Hòa Sơn (Tân Hòa Garden) huyện Lương Sơn, trong quý IV/2019, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình tổ chức đấu thầu rộng rãi Dự án theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng diện tích là 6,13 ha (hiện khu đất đã được giải phóng mặt bằng); tổng chi phí thực hiện Dự án là 115 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 8,7 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng Dự án là 24 tháng.

>>Chỉ định thầu dự án khu đô thị mới Trung Minh A ở Hoà Bình

 

Có thể bạn quan tâm

Trong giai đoạn 2020 – 2025, Bình Định sẽ tập trung đầu tư xây dựng 41 cụm công nghiệp gồm gồm 40 cụm công nghiệp được Chính phủ phê duyệt và Cụm công nghiệp Bình An được HĐND tỉnh Bình Định thông qua.

Thứ tư, 20/10/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia