Hơn 43 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới từ đầu năm

Hơn 43 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới từ đầu năm

Theo Tổng cục Thống kê, 4 tháng đầu năm nay, cả nước đã có 43.305 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Theo đó, tổng vốn đăng ký là 542,4 nghìn tỷ đồng; tăng 4,9% về số doanh nghiệp và tăng 31,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái. 

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Nếu tính cả 872 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 4 tháng đạt 1.414 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, có 17.463 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 52,6% so với cùng kỳ, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm nay lên gần 60,8 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động của các doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng là 449,1 nghìn người, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm trước.

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia