HoREa đề xuất không sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho dự án BT

HoREa đề xuất không sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho dự án BT

Không sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng, trụ sở làm việc để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT vì tiềm ẩn nguy cơ làm thất thoát ngân sách Nhà nước.

Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA) vừa có văn bản số 79 về việc đề xuất một số cơ chế chính sách để khởi động lại các dự án theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), vừa đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư, vừa không làm thất thoát “quỹ đất công, trụ sở làm việc".

Theo đó, HoREA cho biết đã nhận được Văn bản số 6435/VP-DA ngày 03/08/2020 của Văn phòng UBND TP. HCM "Về góp ý phương thức đầu tư theo hợp đồng BT".

Hiệp hội tán thành quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 101 Luật Đầu tư 2020, quyết định dừng thực hiện dự án BT chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, kể từ ngày 15/08/2020 và dừng triển khai dự án BT mới, kể từ ngày Luật Đầu tư có hiệu lực (01/01/2021), là rất cần thiết, nhưng chỉ nên dừng trong giai đoạn 2020-2022 để xây dựng hoàn thiện đồng bộ cơ chế chính sách, pháp luật. Trước hết là cần tập trung rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (bao gồm cả Nghị định 63/2018/NĐ-CP và Nghị định 69/2019/NĐ-CP); Luật Đầu tư công; Luật Ngân sách nhà nước; Luật Đấu thầu; Luật Đấu giá tài sản, Luật Giá, nhằm bịt kín các lỗ hổng, để đảm bảo đủ điều kiện khởi động lại các dự án BT.

Quảng cáo

Hiệp hội đề xuất chỉ sử dụng quỹ đất chưa giải phóng mặt bằng để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT. Điều kiện là nhà đầu tư thực hiện ứng trước kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Hiệp hội nhận thấy, chỉ có thể đảm bảo "nguyên tắc giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường", khi thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với "quỹ đất công đã giải phóng mặt bằng, trụ sở làm việc". Giải phóng mặt bằng là công tác khó khăn nhất, nên tất cả các nhà đầu tư dự án BT đều rất ủng hộ và sẵn sàng ứng trước kinh phí để Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng (Thực chất là Nhà nước làm thay công tác giải phóng mặt bằng cho nhà đầu tư).

Do đó, trong gói thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án BT, thanh toán bằng quỹ đất chưa giải phóng mặt bằng và nhà đầu tư dự án BT có làm "dự án khác" thì phải thực hiện đấu thầu dự án BT, đồng thời đấu thầu “dự án khác” trong cùng cuộc đấu thầu. Điều kiện là nhà đầu tư thực hiện ứng trước kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Hiệp hội đề xuất không sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng, trụ sở làm việc để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT, vì tiềm ẩn nguy cơ làm thất thoát ngân sách nhà nước, do khó đảm bảo nguyên tắc ngang giá với giá thị trường. Nguyên tắc ngang giá chỉ có thể đảm bảo khi thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với quỹ đất công đã giải phóng mặt bằng, trụ sở làm việc. Nếu thực hiện phương thức đấu giá quỹ đất công đã giải phóng mặt bằng, trụ sở làm việc thì sẽ tạo được nguồn thu ngân sách nhà nước cực kỳ to lớn, để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng.

 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

97% quỹ căn đợt 1 dự án Sun Tropical Village ở Bãi Kem, Nam Phú Quốc đã được đăng ký đặt chỗ chỉ trong 1 ngày giới thiệu đến khách hàng thân thiết.

Thứ năm, 23/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia