Hưng Thịnh Incons sắp trả cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 80% cho cổ đông

Hưng Thịnh Incons sắp trả cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 80% cho cổ đông

Hưng Thịnh Incons dự kiến trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:80, ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức là 7/12.

HĐQT CTCP Hưng Thịnh Incons (HTN) vừa thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu. Theo đó, Hưng Thịnh Incons dự kiến trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:80, ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức là 7/12.

Được biết, với 49,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ phát hành thêm hơn 39,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2020 đã kiểm toán.

Tính đến 31/12/2020, Hưng Thịnh Incons còn gần 600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 15 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 45 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Quảng cáo

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2021, doanh thu thuần của Hưng Thị Incons đạt 653 tỷ đồng, giảm 63,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cho biết, quý này, Công ty chỉ ghi nhận doanh thu từ hoạt động xây dựng, trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận doanh thu hợp nhất từ hoạt động bất động sản dự án Richmond City thuộc Công ty Bình Triệu.

Kỳ này, giá vốn doanh nghiệp giảm 56% xuống 600 tỷ đồng dẫn tới lợi nhuận gộp giảm 88% xuống 52,5 tỷ đồng.

Mặt khác, doanh thu tài chính của HTN tăng 4% lên hơn 21 tỷ đồng do lãi tiền gửi, tiền cho vay. Trong quý, chi phí tài chính Công ty giảm 48% xuống 45 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 23% xuống 22 tỷ đồng và không ghi nhận chi phí bán hàng (cùng kỳ chi phí này ở mức 92 tỷ đồng).

Kết quả, công ty lãi sau thuế 22,4 tỷ đồng, giảm 88,8% so với khoản lãi 200,6 tỷ đồng của quý III/2020.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, HTN ghi nhận doanh thu thuần giảm nhẹ xuống hơn 3.508 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 143 tỷ đồng, giảm 55% so với 9 tháng năm 2021.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ban lãnh đạo CTCP Tập đoàn Kido (HOSE: KDC) muốn mua lại 10 triệu cổ phiếu KDC trong năm 2023 vì nhận thấy “giá cổ phiếu chưa phản ánh đúng giá trị thực và tiềm năng tăng trưởng của Công ty”.

Thứ sáu, 09/12/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia