Hưng Yên có 485 dự án đầu tư thứ cấp còn hiệu lực

Hưng Yên có 485 dự án đầu tư thứ cấp còn hiệu lực

Trong 485 dự án đầu tư thứ cấp đăng ký còn hiệu lực tại tỉnh Hưng Yên có 270 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 215 dự án có vốn đầu tư trong nước.

Theo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, hiện nay tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có 485 dự án đầu tư thứ cấp đăng ký còn hiệu lực, bao gồm: 270 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 4,9 tỷ USD và 215 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 29.000 tỷ đồng.

Các dự án đầu tư tập trung tại 7 khu công nghiệp là: Khu công nghiệp Phố Nối A, Thăng Long II, Dệt May Phố Nối, Minh Đức, Yên Mỹ II, Yên Mỹ và khu công nghiệp Minh Quang. Khu công nghiệp Phố Nối A hiện có số dự án đầu tư đăng ký lớn nhất với 209 dự án, bao gồm: 93 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1 tỷ USD và 116 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là hơn 20.000 tỷ đồng.

Quảng cáo

Tiếp đến là khu công nghiệp Thăng Long II với 107 dự án có vốn đầu tư nước ngoài; đứng thứ ba là khu công nghiệp Dệt May Phố Nối với 68 dự án, bao gồm 36 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 32 dự án có vốn đầu tư trong nước. Đứng thứ tư là khu công nghiệp Yên Mỹ II với 42 dự án, bao gồm 15 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 27 dự án có vốn đầu tư trong nước.

Các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh tập trung vào các ngành nghề, lĩnh vực chủ yếu là: sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; hoạt động kinh doanh bất động sản; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; công nghiệp chế biến, chế tạo khác; dệt...

Năm 2021, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 414 dự án đầu tư thứ cấp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, chiếm 85,4% tổng số dự án đầu tư thứ cấp còn hiệu lực. Trong số đó, khu công nghiệp Phố Nối A là 189 dự án, khu công nghiệp Thăng Long II là 99 dự án, khu công nghiệp Dệt May Phố Nối là 62 dự án. Tổng số lao động sử dụng của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tại Hưng Yên hiện nay là trên 72.000 người.

Các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã đóng góp vào thu nội địa ngân sách tỉnh năm 2021 khoảng 2.500 tỷ đồng.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia