Hưng Yên được phép chuyển gần 140ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

Hưng Yên được phép chuyển gần 140ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

UBND tỉnh Hưng Yên vừa được Thủ tướng đồng ý cho chuyển mục đích sử dụng 137,6 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo thực hiện việc chuyển đổi nêu trên theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Giao các Bộ Tài nguyên & Môi trường, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên.

Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, giám sát UBND tỉnh Hưng Yên triển khai các nội dung được kiến nghị để đẩy mạnh tỷ lệ đô thị hóa của địa phương, bảo đảm sử dụng hiệu quả quỹ đất, không lãng phí, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Mới đây, Bộ Xây dựng có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình đầu tư phát triển đô thị và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

 Đến nay, Bộ Xây dựng đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các Bộ; tiếp nhận các ý kiến giải trình của UBND tỉnh Hưng Yên và hoàn thiện dự thảo báo cáo.

Quảng cáo

Mạng lưới đô thị tỉnh Hưng Yên gồm 18 đô thị, trong đó có 01 đô thị loại III (TP Hưng Yên); 01 đô thị loại IV (thị xã Mỹ Hào) và 16 đô thị loại V; tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh năm 2018 là 34,5%. UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt Chương trình và Kế hoạch phát triển đô thị toàn tỉnh giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030 và Chương trình phát triển đô thị cho 04 đô thị (Mỹ Hào, Văn Giang, Văn Lâm, Hưng Yên).

Theo Văn bản số 1809/UBND-KT2, với thực trạng của tỉnh Hưng Yên, việc phát triển đô thị phải thông qua việc chuyển mục đích sử dụng lúa. Căn cứ số liệu kiểm kê đất đai năm 2018, diện tích tự nhiên của tỉnh Hưng Yên là 930.226,44ha, trong đó diện tích đất trồng lúa là 36.957,15ha và quy hoạch đến năm 2020 diện tích trồng lúa còn 32.000ha.

Như vậy, trong thời gian tới tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục chuyển mục đích sử dụng đất lúa khoảng 4.957,15ha để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có các dự án phát triển đô thị và nhà ở.

Theo rà soát, việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa này vẫn đảm bảo an ninh lương thực của tỉnh. Tuy nhiên do những vướng mắc bất cập, việc chuyển đổi mục đích sử dụng lúa nhằm thực hiện các dự án phát triển đô thị trong thời gian qua còn nhiều hạn chế, dẫn tới việc phát triển đô thị và tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước (34,5 so với 38,6%).

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số khu vực phát triển mạnh về thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, lao động phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ khá cao và có tính chất hoạt động của đô thị. Tuy nhiên UBND tỉnh Hưng Yên chưa tổ chức lập và phê duyệt các khu vực phát triển đô thị làm cơ sở quản lý, thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn; đồng thời chưa thành lập Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

>>Hưng Yên: Yêu cầu Sở KH&ĐT thẩm định, báo cáo về Khu đô thị 830ha

 

Có thể bạn quan tâm

Với định hướng phát triển hướng tới Chính phủ số, cách thức phục vụ người dân, doanh nghiệp sẽ được chuyển đổi.

Thứ năm, 17/06/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia